När Eva Turunen, i värmländska Storfors, protesterade mot kommunens sparkrav fick hennes karriär ett plötsligt avslut. Efter totalt 35 år inom hemtjänsten beslutade arbetsgivaren att köpa ut henne, något som Nya Wermlands-Tidningen har rapporterat om. 

– Jag har försökt att stå emot nedskärningar i flera år och försökt att förklara att det inte finns något att spara in på. Jag lider med mina kollegor som är kvar, säger Eva Turunen. 

Förra året fick hon ett sparkrav på cirka 1,6 miljoner kronor. Eva Turunen, som jobbade som undersköterska senast för åtta år sedan, och även har varit fackligt aktiv i Kommunal, kände direkt en oro över hur det skulle drabba de anställda och de äldre. 

”Ett omöjligt uppdrag”

Enligt henne och Kommunal lokalt skulle det leda till sämre scheman och färre serviceinsatser för de äldre. Alternativet hade varit att införa delade turer, men det har politikerna gett ett löfte om att inte göra. 

Därför informerade hon kommunledningen om att det är omöjligt. För att få ihop en god arbetsmiljö behövde Eva Turunen ta in timvikarier.

Vi gick minus eftersom jag tog in timvikarier för att få ihop en okej arbetsmiljö, men beskedet var att jag endast skulle spara. Det har helt enkelt blivit ett omöjligt uppdrag.

Eva Turunen

Men trots det var det svårt och vid ett tillfälle överlämnade hon sitt arbetsmiljöansvar till kommunchefen. 

– Vi gick minus eftersom jag tog in timvikarier för att få ihop en okej arbetsmiljö, men beskedet var att jag endast skulle spara. Det har helt enkelt blivit ett omöjligt uppdrag, säger hon. 

Kulmen nåddes nu i februari, då kommunen gav henne en disciplinär varning. Orsaken var att man var missnöjd med Eva Turunens ledarskap, samt faktumet att hemtjänsten hade överskridit budget i flera år. 

Kommunchefens svar

Till slut nådde parterna en överenskommelse. Kommunen köpte ut henne och hon fick tio månadslöner. Även en annan enhetschef, som ansvarade för bland annat sjuksköterskor, blev utköpt eftersom han och ledningen hade olika syn på hur verksamheten skulle drivas.

Eva Turunen är ledsen och saknar kollegorna, men menar att hon gjorde det enda rätt genom att stå upp för det hon tycker är rätt.

– Jag har inget dåligt samvetskval. Jag vill inte vara med i beslut som gör det svårare för medarbetarna. Jag har fått samtal från kollegor som gråter, så jag har fått mycket stöd. Det är dags att man inser att det måste ske en förändring.

Johan Rosqvist är kommunchef i Storfors. Han säger att det pågår en genomlysning av hela hemtjänsten, då verksamheten har gått minus under en lång tid.

Kommunal beklagar avhoppet

När det gäller Eva Turunen konstaterar han att de inte delar samma syn på ledarskap.

– Det handlade inte om ifall vi är överens om besparingarna. Det handlar om vilket ansvar en enhetschef har att beskriva verksamheten för att möjliggöra politiska prioriteringar. Det är viktigt att kunna ge en bild av vad man gör och på vilket sätt man arbetar med att ta vara på utvecklingstankar, säger han. 

Han tillägger att Storfors har en av landets dyraste hemtjänster och att ledningen inte har fått svar på varför det ser ut på det sättet. Men enligt Kommunal lokalt går det inte att spara mer.  

– Eva har inte kunnat lägga fram besparingar som kommunen har velat av anledningen att det inte är möjligt. I princip alla ville ha kvar henne som chef, vi tycker det är jättetråkigt, säger Marianne Johansson, som arbetar i hemtjänsten, samt är ordförande på Kommunal i östra Värmland.