Är jag garanterad märket på 4,1 procent i löneökning?

SVAR: Nej, om det är individuella löner så finns det inga garantier. Detta gäller de allra flesta av Kommunals avtal, till exempel det för anställda i kommuner och regioner (SKR). Då finns en insamlingsmodell där alla bidrar med en summa till en lönepott. Den delas sedan upp individuellt och vissa får mer och andra mindre. Detta gäller även anställda i kyrkan och de flesta privata företag.

Hur fungerar en lönepott?

SVAR: Det kan fungera till exempel så här, fem anställda jobbar heltid, i snitt så bidrar varje anställd med 1 125 kronor till lönepotten. Det blir 5 625 kronor. Om tre personer får 1125 kronor och en person 1 500 kronor så får den femte personen 750 kronor. Alltså mindre än 1 125 kronor och mindre än märket på 4,1 procent. 

Så här fungerar lönepotten.
Så här fungerar lönepotten.

Vad är lokal löneförhandling?  

SVAR: Under avtalsrörelsen förhandlar fack och arbetsgivare fram centrala kollektivavtal. När det är klart förhandlar Kommunal lokalt till exempel med en kommun, en förvaltning eller ett företag. Kommunal försöker då förhandla fram mer pengar till löner än vad som finns i det centrala kollektivavtalet. I de flesta av Kommunals avtal gäller individuella löner, lönen sätts utifrån lönekriterier och arbetsinsats. Detta tas upp i lönesamtal. Det är arbetsgivaren som sätter lönen. Kommunal följer lönerevisionen (fördelningen av löner) för att se att ingen får en felaktig lön och att hela löneökningen delas ut.