Den andra stora konfliktfrågan gäller en låglönesatsning där arbetsgivarna inte heller vill höja lönerna lite mer för dem med lägre löner, enligt Kommunal.

– Både de här komponenterna behöver vara på plats, säger Johan Ingelskog.

Hässelby blommor i Stockholm och Ekerum golf på Öland är två av arbetsplatserna som är uttagna i konflikten, som startar den 20 juni om parterna, Kommunal och Gröna arbetsgivare, inte kommer överens. Sammanlagt berör varslet tolv arbetsplatser inom golf och tolv inom trädgårdsodling. Ett par hundra av Kommunals medlemmar kan bli berörda om konflikten bryter ut.

Sympatiåtgärder

Arbetsgivarorganisationen på området, Gröna Arbetsgivare, säger å sin sida att det är Kommunal som inte accepterar spelreglerna inom det så kallade märket, de löneökningar som fack och arbetsgivare inom industrin gjort upp om.

– Tyvärr har Kommunal inte samma syn på märkets normerande roll, säger Örjan Lenárd, förhandlingschef på Gröna arbetsgivare i ett uttalande där han lägger till att Kommunal inte vill acceptera en avräkning för ökade kostnader som gör att märket skulle överskridas totalt sett. 

Johan Ingelskog bemöter det uttalandet så här:

– Det är helt korrekt att vi inte vill gå med på försämringar i våra löner och anställningsvillkor för att få löneökningar.

Facket varslar också om sympatiåtgärder på avtalsområdet Trädgårdsanläggning, där man nyligen kom överens om ett avtal efter ett strejkvarsel.

Stridsfrågan var lägstalönerna även där.

Cirka 3 500 arbetar på Kommunals område inom golf och trädgårdsodling.

Här är listan på de arbetsplatser som är uttagna i varslet: golfbanor och trädgårdsodlingsföretagen. Och de arbetsplatser som är sympativarslade: trädgårdsanläggningsföretagen.