Hanna Ferrario är barnskötare, och Kommunals skyddsombud vid Prästvägens dygnetrunt-öppna förskola i Göteborg. Just nu renoveras förskolan och hon jobbar nu på Mira Allé förskola som är kvälls- och nattöppen. I vanliga fall jobbar hon ofta långa pass på till exempel 18 timmar med nio timmars jourtid på natten mellan 21.00 och 06.00. Dygnspass och ännu längre förekommer också.

Barnskötarna på nattis i Göteborg går på den så kallade bilaga J, som oftast tillämpas inom personlig assistans och LSS-verksamhet. Det innebär att halva jourpasset är vanlig lön och andra hälften jourersättning på 15 procent av timlönen. Sammanlagt ger det 65 procent av timlönen.

– Om vi inte får något undantag så vet jag inte vad som kommer att hända. Då får vi antagligen fler arbetspass och det blir ohållbart för dem som jobbar nätter, säger Hanna Ferrario.

De ändrade reglerna för dygnsvila kan påverka många kommunalares scheman.

Skärpta viloregler

Ändrade regler om dygns­vila – så påverkas ditt schema

KA reder ut

Fler timmar i verksamheten

Det är inte klart än hur de nya schemana kommer att se ut, men helt klart är att dygnspassen försvinner.

Annette Myrholt, rektor vid en av Hisingens nattöppna förskolor, ser framför sig nattpass som börjar 19.00 och slutar 07.00 på morgonen.

Blir det inte svårt för personal att få ihop full arbetstid när så stor del av passet är jourtid?

– Vi behöver nog köra testscheman för att se vad det innebär innan vi kan svara på det.

Som alla som jobbar mycket jour vet så kan det ibland vara svårt att få ihop tillräckligt mycket arbetstid för en sysselsättningsgrad på heltid. Och det här kan bli ännu svårare ifall de långa passen försvinner befarar barnskötarna.

­– Vi får ju vara betydligt fler timmar i verksamheten nu för att få ihop våra timmar, säger barnskötaren Hanna Ferrario.

Christina Woxblom Andersson, personlig assistent i Bollnäs.

Skärpta viloregler

Dygnspass kan räddas – men oron finns kvar

Arbetstider

Inga problem i Malmö och Avesta

Kommunalarbetaren har varit i kontakt med de fem kommuner i landet som har flest barn inskrivna på förskolor med obekväm arbetstid. Och det ser väldigt olika ut hur man jobbar i dag.

I Skellefteå har man liknande arbetspass som i Göteborg. Rektor Evamarie Strömberg vid en nattförskola i Skellefteå säger att man antagligen behöver anställa en barnskötare till för att få ihop det hela.

I Kalmar har man också personal som jobbar dygnspass med jour, men här har personalen inte bilaga J utan får ersättning enligt det centrala stora avtalet, som ger 30 procent av timlön i jourersättning.

I Malmö och Avesta däremot ger de nya reglerna inga problem. Här finns pass på max 12 timmar vilket ger utrymme för de 11 timmar som krävs i dygnsvila. Avesta sticker ut också genom att här har personalen inte sovande jour utan får fullt betalt på natten.

– Här sover inga barn obevakade. Jag som rektor skulle inte kunna ta ansvar för en verksamhet med barn där personalen sover på natten. Barn smyger tyst, säger Marie Andersson, rektor vid en nattöppen förskola.

Ingen av de kommuner Kommunalarbetaren varit i kontakt med säger att nattis-verksamheten hotas av de nya reglerna.