”Det är nog med privatiseringar och nedskärningar i äldreomsorgen. Pandemin har gjort bristerna i äldreomsorgen tydliga… Det är dags för förändring. Med fler anställda och fler fasta anställningar ger vi grundförutsättningarna för en värdig och trygg äldreomsorg.”

Detta skrevs av Vänsterpartiet i Stockholms stad innan valet i höstas. Vänsterpartiet, som tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet vann kommunvalet i Stockholm, fick makten över äldreomsorgen.

Det första Vänsterpartiet gör är att besluta om en budget som kommer att leda till nedskärningar i äldreomsorgen. Vänsterpartiet, tillsammans med S och Mp, väljer att bara höja hemtjänstpengen med 1,1 procent, servicehuspengen med 1,2 procent och vård- och omsorgsboende-pengen med 1,9 procent. 

Nedskärningsbudget

Pengen är det enda som betalar löner och andra kostnader där Kommunals medlemmar arbetar. Och med löneökningar på 4,1 procent och prisökningar på 10 procent så innebär 2023 års budget en av de största nedskärningsbudgetarna på decennier i Stockholms stads äldreomsorg.

Vänsterpartiet hade rätt när de sa att det behövs fler anställda för att få en värdig och trygg äldreomsorg. Nu väntar vi på att de orden ska omsättas i handling.

Lämplig bemanning

Minst tre personal på kvällen och fyra på dagen på en avdelning med nio boende. Samma bemanning på helger som på vardagar. Det är vad Stockholms stads egen utredning säger är lämplig bemanning om man ska uppfylla alla de krav som ställs på stadens vård- och omsorgsboenden.

Utredningen om lämplig bemanning publicerades i februari i år och den tillsattes på grund av erfarenheterna av pandemin. Utredningen konstaterar att arbetsgivarna måste: ”Se över grundbemanningen av omvårdnadspersonal för att i högre utsträckning kunna leva upp till nuvarande kvalitetskrav som till exempel, tillsyn i gemensamhetsutrymmena, erbjuda de äldre en meningsfull vardag, en personcentrerad vård och omsorg och ett rehabiliterande förhållningssätt.”

Mer verksamhet men mindre pengar

Men med nuvarande peng för vård- och omsorgsboendena så har de inte tillräckligt med pengar för att kunna höja bemanningen. Pengen fastställdes 2008 och har sedan dess höjts med ett nationellt index, omsorgsprisindex som bygger på tidigare års löneökning och prisökningar.

Att följa ett index för uppräkning av pengen är ett okej system om det inte vore så att de politiska partierna i Stockholms stad sedan 2008 höjt kraven på boendenas verksamheter utan att kompensera för det i pengens nivå.

Upp till bevis!

Nu behöver V, S och Mp bestämma sig: Antingen höjer ni pengen med mer än det omsorgsprisindex ni brukar följa eller så är det dags att sänka kraven på garanti på utevistelse, aktiviteter, rehabiliterande arbetssätt, meningsfull vardag, valfrihet för de äldre att gå och lägga sig när de vill och tillsyn i de gemensamma utrymmena.

Stadens egen utredning efter pandemin visar att bemanningen är för låg på boendena. Nu är det upp till bevis för V, S och Mp att visa att man på riktigt vill förbättra äldreomsorgen.