Jag jobbar som timanställd inom hemtjänsten, oftast kvällar klockan 16.30-21.30. Men för att rutinerna ska fungera börjar vi alltid redan 16.15.

Hur ska vi få vår chef att ändra schemat så att vi har ”kringtid” 16.15-16.30 och får betalt för denna kvart? I dagsläget bjuder åtta anställda kommunen på dessa 15 minuter varje dag. Jag har fått svaret att det inte går att åtgärda då arbetstiden inte får överskrida 5 timmar. Hur ska vi lösa denna situation?

/ LS


SVAR: All tid som du jobbar ska ligga i din arbetstid. Arbetsgivaren ska planera så att arbetsuppgifterna man har inryms i arbetstiden och inte läggs utöver. Svaret ni fått från arbetsgivaren om att arbetspass inte för överstiga 5 timmar beror på att enligt arbetstidslagen ska man inte jobba 5 timmar i följd utan rast. Arbetsgivaren skulle kunna lägga schema från 16.15 och ge er en rast i ert arbetspass. Jag råder dig att kontakta Kommunal lokalt så de får hantera din fråga.