Lisa Jakobsson sitter vid ett bord med grönrutig duk på Östra Bygården i Landvetter, ett boende inriktat på demens i Härryda kommun som gränsar till Göteborg. Hon har utbildat sig till specialistundersköterska och har nu en tjänst som omsorgshandledare. Månadslönen är 37 000 kronor. 

– Med högre kompetens kan du göra karriär och få upp lönen, säger Lisa Jakobsson.

Lönekollen

Medellönen i ditt yrke? Kolla här!

Löner

I Härryda har undersköterskorna i flera år toppat KA:s listor över medellöner, i fjol var medellönen för heltidsanställda på 29 805 kronor. Det kan jämföras med rikssnittet på 27 894 kronor. 

Ansvar ger högre lön

Lisa Jakobsson utbildade sig till specialistundersköterska för att få bekräftat att hon tänkte rätt i bemötandet av demenssjuka. När hon var klar fanns det ingen tjänst där hennes nya kunskaper togs till vara. Då fick hon uppdraget att kartlägga vad en sådan tjänst skulle innehålla och för snart ett år sedan inrättades tjänsterna som omsorgshandledare. 

De nya tjänsterna höjde lönerna och Härryda toppade i fjol även statistiken för specialistundersköterskor med en medellön på 36 500 kronor. Nu finns planer på nya tjänster för specialistundersköterskor.

Lisa Jakobssons fokus som specialist­undersköterska och omsorgshandledare är att lyfta undersköterskorna i deras yrkes­roller. Här visar hon kollegerna Linda Andersson och Frida Andersson hur ett gåbord fungerar.
Lisa Jakobssons fokus som specialist­undersköterska och omsorgshandledare är att lyfta undersköterskorna i deras yrkes­roller. Här visar hon kollegerna Linda Andersson och Frida Andersson hur ett gåbord fungerar.

I dag handleder Lisa Jakobsson och hennes kollegor både i hemtjänsten och på boenden. Här på Östra Bygården gick hon just igenom hur ett gåbord fungerar med Linda Andersson som nu utbildar sig till specialistundersköterska.

Gemensamt för dem båda är att utbildning ger både stolthet och status. Suget efter att lära sig mer kommer främst ifrån drivkraften att göra så stor skillnad som möjligt i mötet med demenssjuka. Lönen är också en morot.

Lisas tips för högre lön

  1. Sätt ord på sådant som inte syns.
  2. Lyft det som funkar bra.
  3. Se möjligheterna i stället för svårigheterna.

Lägstalöner höjer medellönen

Nu är det 16 år sedan Lisa Jakobsson började arbeta i Härryda och redan då var lägstalönen högre än i Göteborg där hon arbetat tidigare. 

Lägstalönerna är, enligt Kommunal, en stor del av förklaringen till att Härryda har landets högsta medellöner för undersköterskor.

För en undersköterska i hemtjänst eller demensvård är lägstalönen 26 100 kronor i Härryda. Det kan jämföras med 22 500 kronor som är lägstalönen för utbildade i avtalet med arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

­– Vi har inget tak, men vi måste ha ett golv, säger Monica Bengtsson, sektionsordförande Kommunal.

Arbetsgivarna konkurrerar om samma personer. Ska du ha kompetent personal så måste du betala för det.

Monica Bengtsson, Kommunal

Undersköterskornas löner har också höjts efter lönekartläggningar som visat på yrkets ansvar och kompetens. Samtidigt har Kommunal arbetat för karriärvägar, alltså möjligheter att utvecklas i arbetet och höja lönen utan att lämna yrket. Och sedan ifjol finns alltså tjänsterna för omsorgshandledare. 

– Arbetsgivarna konkurrerar om samma personer. Ska du ha kompetent personal så måste du betala för det. Hög lön gör att man kommer till kommunen, sedan stannar man för att man trivs, därför måste man ha en god arbetsmiljö, säger Monica Bengtsson.

Siktar på Volvos löner

Härrydas strategi för löneutvecklingen är långsiktig, skälet är att framtida rekryteringar ska säkras. Det berättar personalchef Anders Pettersson. Målet är att ha löner i nivå med industrin och till exempel Volvo. Enligt IF Metall är medellönen på Volvo Cars 34 800 kronor i månaden utan tillägg.

– Om vi ska locka till oss unga så måste vi ligga på ungefär samma nivå. Vi har en väg att gå, men vi måste åtminstone börja närma oss Volvoarbetarna, säger Anders Pettersson.

Samtidigt är han också angelägen om att undersköterskor som vidareutbildar sig till specialistundersköterskor får högre lön.

– Man ska känna att det är en viktig karriärväg, säger Anders Pettersson.

Lägstalöner

  • 26 100 kronor är lägstalönen i Härryda för undersköterskor i hemtjänst eller demensvård.
  • 25 500 kronor är lägstalönen i Härryda för undersköterskor på särskilt boende och somatisk vård.
  • 22 500 kronor är lägstalönen för utbildade enligt Kommunals avtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.