Sedan 2014 har Kommunalarbetaren tagit fram uppgifter om medellön i närmare 30 olika yrkesgrupper, i alla landets kommuner och regioner och kan alltså visa medellönen för varje enskild yrkesgrupp i varje kommun och region.

Det är unika siffror. Parternas lönestatistik är inte offentlig, och går heller inte att få från SCB. 

Lönekollen

Medellönen i ditt yrke? Kolla här!

Löner

SCB har egna siffror om medellön i olika yrken men där har ofta flera yrken slagits samman, och i SCB:s siffror ingår tillägg som ob, till exempel. 

Svarsfrekvensen är 100 procent. Vi har alltså svar från samtliga 290 kommuner plus tre kommunala/regionala vårdbolag och samtliga 21 regioner. 

Vid flera tillfällen har anställda i olika kommuner, regioner och räddningstjänster lyckats öka sina löner tack vare KA:s unika statistik, då man kunnat visa på att man ligger efter andra kommuner/regioner i sitt yrke. 

Måttlig ökning

Årets granskning visar på en måttlig ökning av medellönerna. Medellönerna i kommuner och regioner inom Kommunals yrken ökade med två procent mellan 2021 och 2022, inklusive brandmän.

Ökningen av medellön inte är samma sak som löneökningar, eftersom medellön påverkas av sådant som pensionsavgångar och hur många nyanställda det är, men det ger en hint om hur det gått lönemässigt ute på arbetsplatserna. 

Som en jämförelse ökade sjuksköterskornas medellön mellan 21 och 22 med 4,2 procent, enligt KA:s siffror.

Den yrkesgrupp på Kommunals område där medellönen ökade mest var barnsköterskor på sjukhusen där medellönen ökade med 3,3 procent.

Många i yrken under 27 100

Kommunal och övriga LO vill se en satsning på låga löner under gränsen 27 100 kronor. 10 av Kommunals yrkesgrupper i kommuner och regioner har medellöner under 27 100, visar vår granskning.

Barnskötare, personliga assistenter, måltidspersonal och städare är några av de yrken där inte ens medellönen når upp till den gräns LO-facken satt för låglönesatsningen. Totalt rör det sig om fler än 140 000 anställda som arbetar i yrken med medellöner lägre än 27 100 kronor.

Låga löner

Yrken med medellöner under 27 100 kronor i kommuner och regioner är i kommunerna:

Barnskötare, elevassistenter, måltidspersonal, personliga assistenter, städare, vårdbiträden i äldreomsorg, vårdbiträden i funktionshinderomsorg.

I regionerna gäller det yrkena: 

Biträden inom sjukvården, förrådsarbetare, måltidspersonal, städare och sjukhusvaktmästare.