I halländska Kungsbacka har man haft minutstyrning sedan 2009. Med det menas att varje insats klockas och att tiden hos brukaren därmed inte får ta mer än x antal minuter. Nu ska undersköterskorna i stället ges mer delaktighet och inflytande över insatserna.

Vad är minutstyrning i hemtjänsten? Och varför är Kommunal så kritiskt? Här reder vi ut.

Vad menas med minut­styrning?

KA reder ut

”Behöver tänka annorlunda”

– Det handlar om hur vi kan använda våra personalresurser så effektivt som möjligt, vi behöver tänka annorlunda med hur vi använder våra medarbetares tid. I andra kommuner som gör på det här sättet ser vi att man blir mer tillfreds med sin arbetssituation som undersköterska, säger förvaltningschef Arian Faily till tidningen Norra Halland som var först med att rapportera om förändringen.

En orsak till att man nu ändrar sättet att jobba är också att varje omsorgstagare ska ha en fast vårdkontakt. I Kungsbacka kommer en hemtjänstgrupp få testa det nya arbetssättet efter sommaren och de andra arbetsgrupperna kommer sedan successivt börja jobba behovsstyrt efter hand. 

Skapar serviceenhet

Även i Karlstad lämnar man alltså minutstyrningen. Där ska den person som är fast omsorgskontakt planera omsorgen tillsammans med den äldre och sedan återkoppla med biståndsbedömaren, skriver tidningen Dagens Samhälle. Där skapar man nu också en ny serviceenhet som ska kunna ta hand om exempelvis städningen hos brukarna.