Hemtjänsten i Falkenberg ska få ett nytt arbetssätt, Falkenbergsmodellen. Det ska baseras på tillit och delaktighet för personalen. Hallands Nyheter, som var först med att rapportera om beslutet, skriver att kommunen ska inspireras av Skönsmomodellen. Arbetssättet från Sundsvall bygger på att personalen får mer makt och ansvar. Tillsammans med brukarna planerar personalen själva upp hur och när brukarna ska få hjälp.

Tidsstyrning skapar stress

– Jag känner stor lättnad. En förhoppning om att få utföra det som jag är bra på, få göra ett arbete som jag kan stå bakom, säger Emelie Lindqvist, undersköterska i hemtjänsten och fackligt förtroendevald för Kommunal i Falkenberg.

– Idag står verksamhetens behov i centrum, inte individens. Vi försöker göra så bra som möjligt för brukarna, men då blir det vår arbetsmiljö som tar stryk.

Vad är minutstyrning i hemtjänsten? Och varför är Kommunal så kritiskt? Här reder vi ut.

Vad menas med minut­styrning?

KA reder ut

Många i personalen upplever stress. Ofta börjar dagen med att vi får ändra i planeringen och byta besök mellan varandra, säger Emelie Lindqvist.

– Man upplever stress ändå, av att vara tidsstyrd. Olika faktorer spelar in, vägunderlag, halka. Man vet aldrig vad som väntar när man öppnar dörren hem till någon, ibland går ett besök fortare, ibland tar det längre tid.

Positiv utveckling

Kommunals sektion i Falkenberg har i många år jobbat för att ta bort minut- och detaljstyrningen i hemtjänsten, säger ordföranden Maria Jörmalm Andersson.

– För det bygger inte på delaktighet för medlemmarna i Kommunal, utan det har blivit att man får till sig uppgifter på en telefon och bara ska utföra.

Maria Jörmalm Andersson tycker att det hänt mycket positivt i Falkenberg de senaste åren, bland annat kommunens återtagande av LSS-verksamhet.

– Det känns bra, de lyssnar på Kommunal. Och så kommer sådana här beslut om att man ska se över hur man organiserar arbetssätt, det är liksom yes!

Hoppas på tillit

Nu följer dialog med arbetsplatsombud och medlemmar när sektionen ska vara med och utveckla den nya Falkenbergsmodellen. Det kommer nog ta lite tid, säger Maria Jörmalm Andersson, men hon hoppas att bättre arbetsvillkor ska göra så att fler vill jobba i hemtjänsten.

Emelie Lindqvist hoppas på tillit till medarbetarna med det nya arbetssättet, och att folk ska tycka att det är kul att gå till jobbet. 

– För vi har ju kompetensen, det är jätteerfarna undersköterskor och vårdbiträden.