Det var i februari för två år sedan som tre anställda i ett skolkök i Järva norr om Stockholm avskedades. Skolledningen misstänkte att de tog med matrester hem och satte upp kameror i kök och kylrum. När personalen kom tillbaka efter jullovet blev de inkallade till cheferna en och en.

– De frågade om jag hört något om att det tjuvats grejer från skolköket och jag svarade nej. Då sa de att vi hade tjuvat mat. Och så visade de filmen, berättade köksbiträdet för KA.

Kvinnan blev chockad över anklagelsen då det enligt henne alltid varit så att personal tagit med sig matrester hem och ingen hade sagt att det var förbjudet. 

Polisanmäldes för stöld

Men arbetsgivaren ansåg att de borde ha vetat att det var fel. Totalt utreddes sex anställda i skolköket och tre av de anställda avskedades. En fjärde visstidsanställd fick inte förlängt.

Köksbiträdet som KA pratat med är medlem i Kommunal och facket försökte få uppsägningen ogiltigförklarad. Men det gick arbetsgivaren inte med på.  

De anställda polisanmäldes för stöld och nu har nu har tingsrätten prövat fallet. Domstolen pekar på att de filmer som åklagaren lagt fram som bevis är ihopklippta på ett sätt som gör det svårt att helt reda ut om det är skolans mat i de lådor och kassar som personalen syns ta med sig.

Utredningen anses däremot ge stöd för att personalen tagit med sig exempelvis portionsförpackat smör, matlådor med överbliven tillagad mat, frukt och grönsaker. Personalen har hävdat att det bara handlat om mat som passerat bäst före datum och ändå skulle kastas. Och det anser tingsrätten att åklagaren inte har kunnat motbevisa.

För att det ska vara frågan om stöld måste det som tagits ha ett ekonomiskt värde. Tingsrätten friar därmed de anställda.

”Jag skäms så”

Köksbiträdet berättar att hon haft svårt att sova ända sedan hon blev av med jobbet för två år sedan. Sedan dess har hon gått arbetslös.

– Jag har sökt jobb men varje gång de frågar varför jag slutade efter 15 år i köket så är jag tvungen att berätta och jag skäms så.

Arbetsgivaren har hävdat att det funnits riktlinjer för hur överbliven mat ska hanteras och att dessa finns nedskrivna i en pärm på arbetsplatsen. Två chefer har i förhör uppgett att överbliven mat enligt rutinen ska återlämnas till matleverantören för att kunna se hur mycket mat som går åt.

I domen framgår dock att den ena chefen sagt att hon inte vet hur tydliga riktlinjerna är och den andra chefen har inte läst dem. En tredje chef har sagt att maten ska kastas. 

Våra före detta medarbetare gick till media och berättade om det här och då fick det stor uppmärksamhet som de själva orsakade. Det här tråkiga har ju hänt till följd av deras eget agerande och det är beklaglig.

Petra Nergårdh, personalchef Stockholms stads utbildningsförvaltning

Hur kan personalen då förväntas veta vad som gäller?

– Det är en allmän rättsprincip man inte får ta något från någon annan utan lov och tingsrätten slår också fast att det är uteslutet att personalen inte känt till det, säger Petra Nergårdh, personalchef på Stockholm stads utbildningsförvaltning.  

Var det rimligt att avskeda personalen om maten ändå skulle kastas?

– Ja. De här avskedandena har skett på grund av att man olovligen tagit större mängder mat och det slår också domstolen fast. Vi har prövat det här arbetsrättsligt och det ändras inte av den här domen. 

En av de anställda berättar att hon har sovit dåligt ända sedan hon blev av med jobbet och att hon haft svårt att få ett nytt jobb på grund av det som hände. Vad säger du om det?

– När utbildningsförvaltningen avskedade de här tre personerna var saken avslutad för vår del. Men våra före detta medarbetare gick till media och berättade om det här och då fick det stor uppmärksamhet som de själva orsakade. Det här tråkiga har ju hänt till följd av deras eget agerande och det är beklaglig, säger Petra Nergårdh.

Personalen filmades

Kommunal var inte bara kritiskt till uppsägningarna utan såg också allvarligt på att personalen hade filmats i smyg. Stockholm stad menade dock att det fanns skyltar uppsatta som informerade om kamerorna.

Efter en förlikning betalade Stockholm stad 45 000 kronor till varje uppsagd anställd.
Köksbiträdet säger till KA att hon är så glad över att hon och hennes kollegor har friats av domstolen. 

– Nu kan jag gå vidare och söka jobb utan att skämmas.