Det var när Brandkåren Attunda, norr om Stockholm, genomförde en ny upphandling av företagshälsovården som Kommunal reagerade. Eftersom upphandlingen blev dyrare så tänkte man spara in på de befintliga medicinska kontrollerna genom att glesa ut dessa för personal som inte rök- och kemdyker.

Kommunals huvudskyddsombud Lars Hagman lämnade in en så kallad 6:6a-amälan till Arbetsmiljöverket där han hänvisade till skrivningarna i verkets föreskrift AFS 2019:3 om medicinska kontroller i arbetslivet.

Saknades kontroller

Under Arbetsmiljöverkets inspektion uppmärksammades det arbetsgivaren inte utförde medicinska kontroller för att de anställda skulle få klättra över 13 meter.

– Det visade det sig att vi inte har kontroller för att klättra över 13 meter. Det är ju allvarligt, säger Kommunals huvudskyddsombud Lars Hagman.

– Arbetsgivaren försökte påvisa att vi klättrar säkert, man hade lite uppvisningar med maskinstegar och hur vi klättrar med fallskydd. Jag försökte argumentera för att vi kan hamna i situationer där vi inte har tillgång till fallskydd och även om vi har fallskydd så faller vi.

Ett fallskydd är en sele som sitter fast i en vajer.

Tung utrustning

En viktig poäng för Lars Hagman är att klättring över 13 meter inte bara handlar om risken för att man faller, utan också om belastning. Det kan handla om klättring med en personlig utrustning på 25 kilo plus en motorsåg eller kap som i sin tur väger 5 kilo eller mer.

– Det är väldigt jobbigt att klättra med all den utrustningen. Hade man kunnat klättra 13 meter, sedan vila på en plattform och sedan klättra 13 meter till hade det varit en lite annan historia. Men att klättra kanske 20 meter med utrustning och allt, det är hög belastning. 

Arbetsgivaren menade att arbetsuppgifterna inte krävde medicinska hälsokontroller och hänvisade till en skrivning i föreskrifternas förarbeten om att höjdarbete är en arbetsuppgift som ofta ingår i räddningstjänstens arbete.

Arbetsmiljöverket gick dock på Lars Hagmans linje och menade i sitt beslut att föreskrifterna kräver ett så kallat tjänstbarhetsintyg för att de anställda ska få jobba på höjder över 13 meter. För att få ett tjänstbarhetsintyg måste de anställa genomgå medicinska hälsokontroller. Verket ålade Brandkåren Attunda att betala ett vite på 86 500 kronor.

Kommunal nöjda med beslutet

Själva kontrollerna ingår numera i de årliga läkarundersökningarna och är relativt enkla. Man ska bland annat ligga på en brits och sitta på huk och sedan resa sig fort utan att känna yrsel eller svimma. Arbetsgivaren har fått fram till 28 februari på sig att utföra kontrollerna och sedan ska de alltså utföras årligen.

Kommunals Lars Hagman är nöjd med utslaget.

– Jag tror att det är många räddningstjänster som har legat och bevakat det här, som inte har haft kontrollerna och som tänker att det kanske är dags att införskaffa dem nu.

Han betonar också att kontakten med Arbetsmiljöverket har varit bra.

– Kontakten med dem har var väldigt bra och enkel, man ska inte dra sig för att kontakta dem. Man har bra stöd av dem.