Vilka förändringar kan komma i EU-kommissionens förslag?

SVAR: Det väntas dels handla om rasternas längd och dels om möjligheten att permanent skjuta upp veckovilan mellan körningarna. Och det gäller även vid turism- och beställningstrafik i det egna landet.

Hur kan rasterna förändras?

SVAR: I dag ska förare som kört i 4,5 timmar ha 45 minuters rast. Undantag kan göras för rast i 15 och senare i 30 minuter.

Enligt det förslag som förväntas komma ändras rastregeln till tre kortare raster på 15 minuter vadera, alternativt en rast på 30 minuter och senare en rast på 15 minuter.

Hur kan regeln om veckovila komma att förändras?

SVAR: I dag ska en förare ha 45 timmars veckovila. Undantag kan göras vid körning med samma resenärgrupp om resan går till ett annat land. Då kan veckovilan skjutas upp så att den infaller inom 12 dagar. 

Enligt det förslag som förväntas komma kan veckovilan komma efter 12 schemalagda dagar, även i det egna landet och med flera resenärsgrupper som körs runt.

Björn och Ann-Christin Alvarsson.

”Risken är att arbets­givare utnyttjar detta till sin fördel”

Arbetstider

Varför lägger sig EU i kör- och vilotider?

SVAR: EU har sedan tidigare regler som gäller linjetrafik som är över 50 kilometer samt för turism- och beställningstrafik som går till ett annat land. Dessa regler är tvingande. De går före nationell lagstiftning och vad som står i kollektivavtalen.

Kan även bussförare i linjetrafik över 50 kilometer beröras av förändrade kör- och vilotider?

SVAR: Det går inte att svara på om det blir något undantag för dem  förrän EU-kommissionen har presenterat sitt förslag.

Varför är det aktuellt att nu förändra EU-reglerna för kör- och vilotider?

SVAR: Bussarbetsgivarna inom EU har lobbat i flera år för mer flexibla regler som rör bussförares arbetstider.

De tycker att dagens regler är för stelbenta och hänvisar till att bristen på bussförare gör det nödvändigt med kör- och vilotider som tillåter att den personal som finns kan arbeta mer.

Kan detta även påverka kör- och vilotider för andra bussförare än dem som kör turist- och beställningstrafik?

SVAR: Det är oklart i dagsläget, innan EU-kommissionen har presenterat sitt förslag. Men de nuvarande reglerna gäller även för bussförare i linjetrafik över 50 kilometer.

Vad tycker de fackliga organisationerna om planerna på att ändra kör- och vilotidsreglerna?

SVAR: Det gillas inte av Europeiska Transportarbetarfederationen, ETF, som Kommunal är en del av. 

ETF varnar för det förväntade försalagen till förändringar leder till sämre arbetsvillkor, och att sämre kör- och vilotider kommer att leda till en ännu större brist på bussförare i framtiden.

Enligt en enkät ETF har gjort bland 1400 bussförare inom turism- och beställningstrafik inom EU tycker åtta av tio att de förväntade förslagen är så dåliga att förarna kan tänka sig att lämna yrket.

Ungefär lika många tror att de förväntade förändringarna gör det svårare att hinna gå på toaletten samt att äta en bit mat under resan.

Dessa förare svarar i enkäten att de förväntade förändring arna av kör- och vilotidsreglerna ökar arbetsbelastningen och tröttheten bakom ratten samt ökad risk för passagernas för säkerhet.