Innan pandemin utbildade Kommunal drygt hundra listombud om hur de kan agera för bättre scheman. Vad är det de ska göra?

– Vi har i bussbranschavtalet flera skrivningar om att arbetsmiljöhänsyn ska tas vid schemaläggning så att inte förares hälsa äventyras. Där står också att listombud ska vara delaktiga tidigt i schemaläggningsprocessen. Det duger inte att arbetsgivaren kommer 14 dagar innan en tidtabellomläggning med ett förslag listombudet ska ta ställning till, säger Mario Gavran.

Bussar i Lund.

”Finns inte tid att sträcka på benen”

Arbetstider

Vad lär ni mer ut till listombuden?

– Att de tillsammans med arbetsgivaren måste utvärdera nuvarande tidtabeller. Om det i dag finns ständiga förseningar på vissa turer, att förarna upplever stress och att man inte hinner ta pauser eller raster på utsatta tider, måste det tas hänsyn till det när man planerar det nya schemat.

I flera år har bussförare krävt kortare ramtider och bättre scheman. Varför har det varit så svårt att få igenom det i förhandlingarna med arbetsgivarna om nya avtal?

– Därför att arbetsgivarna kräver stora försämringar för att gå med på detta. Vi accepterar inte det. Till exempel handlar det om att avstå pengar i löneutrymmet, sänkt sysselsättningsgrad och fler delade turer skulle kunna bli konsekvenser av kortare ramtider. Därför satsar vi nu i stället på att utnyttja de möjligheter som finns i avtalet för att värna förarnas hälsa.