Vilka berörs av förhandlingarna om nya kollektivavtal med Vårdföretagarna?

Förhandlingarna påverkar löner och villkor för omkring 83 000 personer som är anställda hos privata arbetsgivare som är med i arbetsgivareorganisationen Vårdföretagarna.

Det handlar om tre olika avtal:

 • vård, behandling samt omsorg
 • äldreomsorg
 • personlig assistans

Hur ser Kommunals kravlista ut? 

Löner:

 • Kommunals krav följer LO:s samordning som begär löneökningar på 4,4 procent, men med minst 1 192 kronor per anställd till den lokala potten för individuell fördelning. Kommunal vill ha garantier i avtalen om att de som tjänar minst ska få en viss andel de extra pengarna till potten.
 • De lägsta lönerna i avtalen vill Kommunal höja med 1 371 kronor i månaden.
 • Förbundet vill återinföra en lägsta tillåten lön för utbildad personal i avtalen för vård, behandling, samt omsorg och äldreomsorg.

Ersättningar:

 • Höjt OB och andra ersättningar
 • Ytterligare en OB-ersättning för dem som arbetar natt på storhelg, lördagar, söndagar samt helgdagar. (Avtalet för äldreomsorg).
 • Alltid ersättning för övertid och mertid. (Avtalet för äldreomsorg).

Andra krav: 

 • Sänkt arbetstid
 • God grundbemanning
 • Bättre anställningsskydd för personliga assistenter

När kan nya löner och villkor börja gälla?

Nuvarande avtal för vård, behandling samt omsorg och för äldreomsorg går ut den 31 maj. Avtalet för personlig assistans går ut den 30 juni. 

Nya avtal och löner är tänkta att gälla från de tidpunkter nuvarande avtal har gått ut.

Men innan nya avtal kan träffas ska först fack och arbetsgivare inom industrin komma överens om avtal. Det blir ett ”märke” som ska vara en norm för hur stora löneökningarna kan bli inom alla andra avtal, inklusive dem som gäller för Kommunals medlemmar.

Först när ”märket” är satt kan Kommunals förhandlingar om nya avtal ta fart på allvar.

Det här gäller för dig som jobbar i kommun, region eller kommunalt bolag

Det avtalet gäller till och med 31 mars 2024. Men i vår får de samma löneökningar till sina potter, som blir resultatet av årets förhandlingar för de privat anställda.