Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun har haft som vallöfte att återta stora delar av LSS-verksamheten. Efter valet i höstas bildades ett styre där S har stöd av Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Nu i mars togs första steget mot att återta 17 boenden i egen regi när beslutet gick igenom i socialnämndens arbetsutskott.

– Vi menar att det här höjer kvaliteten på omsorgen, säger Kerstin Rosell, ordförande i socialnämnden (S), till Hallands Nyheter.

Frösunda tog över grupp- och servicebostäderna 2016. Många valde då att sluta, vilket KA har skrivit om. Orsaken var bland annat att de fick försämrade scheman där de tvingades dela sin arbetstid mellan fler arbetsplatser för att få ihop sina timmar. Frösunda fick också kritik från anställda i Falkenberg när de tog över den personliga assistansen och omvandlade tillsvidareanställningar till visstidsanställningar och drog ner på tjänstgöringsgraderna, så kallad hyvling. Liknande kritik har funnits på fler håll i landet när Frösunda tagit över verksamheter.

Att kommunen väljer att inte förlänga avtalet när det går ut 2020 möts med glädje av Kommunal.

– Vi är jätteglada. Det här visar att fackligt-politiskt samarbete lönar sig, säger Maria Jörmalm Andersson, som är ordförande för sektion Falkenberg.

Hon säger att de jobbat aktivt genom den S-fackklubb som finns och att det sitter många medlemmar i kommunala nämnder och i bolag.

– Medlemmarna kommer att få bättre arbetsvillkor nu eftersom de kommer att få ett annat kollektivavtal, säger Maria Jörmalm Andersson.

I början av april ska Kommunal ha ett medlemsmöte för att fånga upp alla tankar och åsikter som medlemmarna har. Förändringen berör 118 medlemmar.

– Vi vill göra ett riktigt omtag och då är det viktigt att höra hur medlemmarna mår och hur deras arbetsmiljö är.

Kommunen kommer också att återta driften av boendestöd, ledsagar- och avlösarservice samt de korttidsboende som drivs av Attendo där avtalet också går ut 2020-