Mordet på den unga kvinna som jobbade på ett LSS-boende har satt ljus på arbetsbetsvillkor och säkerhet inom branschen – och mer behöver göras. Det menar Malin Ragnegård, ordförande i Kommunal.

Tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), riksförbundet Fub och den ideella organisationen Autism Sverige kräver Kommunal nationella satsningar på personal inom LSS.

Orsaken är att flera medarbetare saknar rätt utbildning. Samtidigt ökar andelen beviljade insatser inom LSS, varav många brukare har flera olika diagnoser och funktionsnedsättningar.

– Det gör yrket mer komplext och då krävs det mer av personalen också, konstaterar Malin Ragnegård.

Ragnegård: ”Behövs göras mer”

I en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle riktar sig Kommunal och de andra parterna till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M). Budskapet är att ministern behöver prioritera ett nationellt kompetenslyft. 

Exakt hur ett kompetenslyft skulle se ut är något som behöver utredas, enligt Malin Ragnegård. 

– En utmaning är att det ser olika ut inom LSS. På en del ställen är personer i behov av både omvårdnad och sjukvård, vilket kräver undersköterskekompetens. På andra platser är personalen mer ett stöd i det dagliga livet, säger hon och tillägger:

– Men trots det behöver vi en nationell standard på vilken kompetens som krävs. Det har ju visat sig på senaste tiden att det verkligen behöver göras mycket mer i den här branschen för att göra den trygg och säker, säger Malin Ragnegård.

Förutom ett nationellt kompetenslyft vill Kommunal och de andra parterna även se ett nationellt kompetenscentrum för frågor som rör intellektuell funktionsnedsättning och autism. Det är något som Socialstyrelsen tidigare har föreslagit. 

Så många är utbildade inom LSS

Många som jobbar på LSS-boenden för barn, unga och vuxna saknar grundkompetens inom vård och omsorg, trots att Socialstyrelsen rekommenderar det. Det visar en kartläggning myndigheten gjorde 2021. 

  • 64 procent av tillsvidareanställda inom bostad med särskild service för vuxna har en grundutbildning inom vård och omsorg.
  • 38 procent av tillsvidareanställda inom bostad med service för barn och unga har en grundutbildning inom vård och omsorg. 
  • 39 procent av visstidsanställda inom bostad med särskild service för vuxna har en grundutbildning inom vård och omsorg.
  • 28 procent av visstidsanställda inom bostad med service för barn eller ungdomar har en grundutbildning inom vård och omsorg.

Källa: Socialstyrelsen