– Det är klart att vi skulle behöva sänka medlemsavgiften ännu mer. Kongressen förra året var tydlig med att man ville ha en så stor sänkning som möjligt, säger Kommunals förbundssekreterare Jessica Leiding.

Trots att Kommunal i höstas sänkte medlemsavgiften går många ur facket. Över 57 000  personer lämnade förra året Kommunal, inklusive naturliga utträden på grund av pension eller byte av bransch till exempel. Samtidigt kom strax över 44 000 nya medlemmar in. Medlemsraset är det största sedan Kommunalskandalen 2016. Medlemsantalet är nu nere på knappt 503 000 medlemmar.

Orsaken till minskningen är främst, enligt Jessica Leiding, utvecklingen av samhällsekonomin. Folk har inte råd med fackavgiften.

– Det är jag otroligt ödmjuk inför. Man har de pengar man har, hyran ska betalas, man ska kunna ge sina barn mat, man måste betala elen. Och efter det står det noll på kontot och då kommer fackavgiften…

Beslut tidigast i maj

Förbundsledningen och förbundsstyrelsen överväger nu att föreslå ytterligare sänkning av medlemsavgiften som ett sätt att få stopp på blödningen. Det kan i så fall beslutas tidigast vid Kommunals förbundsmöte i maj.

Hur stor sänkning av avgiften det i så fall kan röra sig om kan Jessica Leiding inte säga i dag.

Kommunals medlemsavgift

Medlemsavgiften i Kommunal är olika beroende på inkomst.

Det finns fyra olika avgiftsnivåer och medlemmarna betalar från 138 kronor per månad upp till 495 kronor per månad, exklusive avgiften till a-kassan (120 kronor).

Den fackliga verksamheten påverkas än så länge inte av medlemsminskningen, enligt Jessica Leding. 

Vad tänker du om att Kommunal är det LO-förbund som tappat mest medlemmar?

– Det ena är att bemanningen är så pass dålig att folk säger upp sig och byter bransch helt enkelt. Man tycker det är orimliga villkor. Det andra är att våra medlemmar har låga löner. 

Svårt nå målet

Kommunal har satt upp målet att växa till 600 000 medlemmar till 2030. Det kan nog behöva justeras, antyder Jessica Leiding, men säger samtidigt att man inte är framme vid något sådant beslut än.

Hur går det med delmålet att vara 555 000 medlemmar om två år, 2025?

– Med den utvecklingen vi ser i samhället nu så ser det svårt ut att nå det målet.

Ett ljus i mörkret är att rekryteringen av 44 000 nya medlemmar förra året faktiskt var större än året innan. Det är avhoppen man måste få stopp på.

Förutom planerna på sänkt medlemsavgift hoppas ledningen på att ett nyss sjösatt projekt med särskilda ombudsmän för medlemsrekrytering och marknadsföring av medlemskapet ska slå väl ut.

– Det ser bra mycket bättre ut i januari kan jag säga utan att kunna visa några siffror, så jag hoppas verkligen på ett bra 2023.