Ungefär 15 procent av medlemmarna tillhör den lägsta avgiftsnivån, det motsvarar cirka 75 000 medlemmar. Där sänks avgiften med endast två kronor från 140 till 138 kronor (exklusive a-kassa).

Men enligt Jessica Leding borde många av dem ligga i en annan avgiftsklass. Det kan handla om att det saknas uppgifter om arbetsgivare till exempel.

Den högsta avgiften sänks från 618 kronor till 495 kronor. Och i nivån under, där de allra flesta ligger i dag, på inkomster från 21 683 kronor och upp över 30 000-kronorsstrecket sänks avgiften från 453 eller 390 kronor ner till 370 kronor.

Från sex nivåer till fyra

Den nya medlemsavgiften börjar gälla från den 1 september. För ett par veckor sedan fattade Kommunals kongress beslutet att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att besluta om sänkta medlemsavgifter, nu är det alltså klart.

Jämfört med tidigare slopas två av nivåerna i medlemsavgiften och det blir fyra i stället för sex olika nivåer. Samtidigt har förbundsledningen fått i uppdrag att se om det går att införa en ideologisk medlemsavgift som är högre och motsvarar den tidigare högsta nivån på 618 kronor (exklusive a-kassa). Den skulle till exempel kunna gälla anställda ombudsmän på Kommunal och frivilliga i övrigt.

Fler medlemmar kan ge lägre avgift

Kommunal hoppas att de nya avgifterna ska ge flera nya medlemmar. Jessica Leiding betonar också signalvärdet.

– Vi inte ska ta ut högre avgifter än vi behöver. Det blir också ett mer prisvärt alternativ eftersom ingenting i själva medlemskapet förändras.

Så bli den nya medlemsavgiften

  • Nivå 1: Grundlön 0-10 000 kronor , 138 kr/månad (tidigare avgift 140 kronor).
  • Nivå 2: Grundlön 10 001 – 21 682 kronor, 245 kr/månad (tidigare avgift 258 eller 306 kronor)
  • Nivå 3: Grundlön 21 683 – 34 766 kr, 370 kr/månad i månaden (tidigare avgift  390 eller 453 kronor)
  • Nivå 4: Grundlön 34 767 kr eller mer 495 kr/månad (tidigare avgift 618 kronor)
  • Avgiften som anges här är exklusive avgiften till a-kassan.
  • Uppgift om grundlön ska uppges på Mina Sidor på kommunal.se.
  • Ersättningar som föräldrapenning, sjukpenning, sjukersättning, pension, a-kassa eller studiebidrag (men inte studielånsdelen) ligger också till grund för medlemsavgiftens storlek.
  • Den som har varierande sysselsättningsgrad, till exempel timanställda ska i stället uppge ett bedömt genomsnitt under tre månader.

Ju fler medlemmar Kommunal har desto lägre kan avgiften vara, påpekar hon.

Så det kan bli ännu lägre medlemsavgifter om Kommunal växer?

– Jag kan inte lova det men det är inte omöjligt.

Precis som tidigare baseras avgiften på grundlönen (utan ob och andra ersättningar) som man själv anmäler via Mina Sidor på kommunal.se.