Det är välkommet att Stefan Koskinen vill att alla medlemmar ska bli rikare, men för att använda hans egna ord är detta endast ett ”skådespeleri”.

Alla som följt Almegas framfart i svensk lönebildning de senaste åren vet att oavsett om det är goda tider, lågkonjunktur, inflation eller nollränta så står det samma sak i manus: Lönerna för dem som tjänar minst ska hållas nere, oavsett hög- eller lågkonjunktur. Sällan har vi mött en motpart som så hårdnackat kämpar för att hålla nere lönerna för medlemmarna i Kommunal. 

Det klingar falskt

Almegas nyvunna oro för medlemmarna i Kommunal klingar falskt. Och de löneökningar långt över märket som starka tjänstemannayrken får verkar inte få dem att oroa sig alls. Faktum är att lönegapet mellan arbetare och tjänstemän under den senaste 20-årsperioden har stigit med tio procentenheter.

Självklart ser vi riskerna med inflationen. Vi vet att det är medlemmarna som drabbas värst när priserna stiger och mat, boende och el blir dyrare. Jag var en av de första som var ute och varnade för konsekvenserna av en oansvarig lönebildning.

Det är inte de lägst avlönade medlemmarna i Kommunal som driver inflationen. Att de får en livboj och en viss lättnad genom en låglönesatsning är inte det som kommer vara avgörande för om vi knäcker inflationen eller ej. 

LO:s krav ligger också inom ramen för vad som är möjligt att ta ut utan att driva på inflationen. Det är inte heller de lägst avlönade medlemmarna i Kommunal som driver inflationen.

Att de får en livboj och en viss lättnad genom en låglönesatsning är inte det som kommer vara avgörande för om vi knäcker inflationen eller ej. 

Striden i avtalsrörelsen 2023

Den stora skillnaden mellan Kommunal och Almega kokar ner till vem vi anser ska bära den största bördan för inflationen. Vi tycker inte att det är medlemmen med 19 500 kronor i lön som tvingas välja mellan mjölk i kaffet eller ost på mackan som ska ta hela ansvaret. Det verkar Almega tycka.

Här står den stora striden i avtalsrörelsen 2023. Och ja, en sak har du helt rätt i: mina uppdragsgivare är medlemmarna i Kommunal och vi kommer ta fajten.