Äldreomsorgen är kroniskt underbemannad. Läget är nu så akut att varje kommun behöver tillsätta en kriskommission för att vända utvecklingen. För så här kan det inte få fortsätta.

Att arbeta inom äldreomsorgen är både meningsfullt och roligt – när förutsättningarna finns. Det gör det inte i dag. Sveriges undersköterskor och vårdbiträden vittnar i stället om en ständig stress och tidspress som tar bort arbetsglädjen och ökar risken för omfattande hälsoproblem. Krisen i äldreomsorgen är inget framtida hot – den är här och nu – den är systemhotande.

Politikerna nonchalerar problemen

Det grundläggande problemet är att äldreomsorgen är kroniskt underbemannad – och dessvärre ser vi ingen ljusning. Erfarna undersköterskor som i grunden älskar sitt jobb väljer, med en klump i magen, att säga upp sig.

Man orkar inte längre ta ansvar för politikernas nonchalans – för det är precis vad det handlar om när äldreomsorgen gång på gång används som budgetregulator.

Det måste bli slut på att acceptera en äldreomsorg som bygger på att personalen jobbar slut på sig själva. Det måste vara slut på att medlemmarna i Kommunal förväntas ta ett extremt, individuellt ansvar för att äldre i behov av vård och omsorg inte ska komma i kläm.

Det är hög tid för politikerna att bestämma sig för vilken äldreomsorg de vill ha /…/ och vad de som beslutsfattare konkret tänker göra för att det ska bli så.

Här måste kommunerna ta sitt ansvar. Allt för länge har kommunerna bara bekräftat krisen i äldreomsorgen men aldrig kommit med kraftfulla åtgärder. Det är dags för en förändring. Kommunal kräver att kriskommissioner upprättas i varje kommun för att hantera den kroniska underbemanningen.

Det är hög tid för politikerna att bestämma sig för vilken äldreomsorg de vill ha – de behöver se medlemmarna i Kommunal i ögonen, lyssna in deras kompetens och sen berätta för dem hur äldreomsorgen ska se ut i deras kommun om fem år och vad de som beslutsfattare konkret tänker göra för att det ska bli så.

Politikerna borde jobba stenhårt

Politiker och arbetsgivare i hela landet borde nu jobba stenhårt för att se till att välfärdens arbetare får fler kollegor – och återfår glädjen i jobbet inom äldreomsorgen. Det är ju en så uppenbar win-win: med bättre arbetsvillkor för personalen höjs kvaliteten och tryggheten för de äldre.

Fler kan gå till jobbet i trygg förvissning om att deras anhöriga får både rätt medicinering, en meningsfull vardag och omsorg utan stress och jäkt. Och med bättre villkor kommer fler att söka sig till, stanna kvar och återvända till – äldreomsorgen.

Det är helt enkelt en vinst för hela den svenska välfärden. För verkligheten är att de flesta verksamheter i välfärden är underbemannade, underfinansierade och underprioriterade.

Tre åtgärder för en bättre äldreomsorg

Vi i Kommunal ger nu alla politiker och arbetsgivare tre saker att fokusera på om de vill visa personalen respekt för deras insatser och yrkesskicklighet och få dem att stanna i yrket.

  • Tillsätt en kriskommission för att höja bemanningen. Se över bristerna och föreslå kraftfulla åtgärdspaket för att komma till rätta med dem. Åtgärda den kroniska underbemanningen och anställ fler kollegor till medlemmarna i Kommunal. För att behålla nuvarande personal och kunna rekrytera nya måste bemanningen öka.

  • Avskaffa minutscheman. Det är faktiskt omöjligt att klocka på minuten hur lång tid det tar att utföra arbetsmoment hos en äldre person i behov av stöd. Det handlar om dagsformen – hur mår den äldre idag? Idag är det personalen som tar smällen – lunchpauser och toalettbesök stryker på foten. Tilliten till personalens yrkeskompetens måste styra hur arbetet organiseras.

  • Sluta använda äldreomsorgen som budgetregulator. Sluta överlämna ansvaret för kvaliteten i äldreomsorgen till de som gör jobbet. Det är ert ansvar att se till att resurser, arbetsuppgifter och ansvar matchar varandra.

Det räcker nu. Medlemmarna i Kommunal ska inte ta politikernas ansvar. Höj bemanningen.