I Kalix kommun är situationen så allvarlig att Arbetsmiljöverket hotar med böter om personalbristen inte åtgärdas. Undersköterskan Katarina Stenman jobbar i hemtjänsten och berättar att en kvinna fick vänta i mer än två veckor på att få duscha.

– Tidigare kunde vi boka om till senare samma vecka. Men nu har vi som bara skyfflat allt framför oss, för vi får aldrig personal, säger Katarina Stenman som också är huvudskyddsombud.

Nästan sju av tio kommuner har brist på personal i äldreomsorgen. Det sliter hårt på de anställda. Övertiden har ökat i mer än hälften av landets kommuner jämfört med 2019, på grund av personalbrist. Från juni till och med augusti 2022 jobbade personalen sammanlagt 944 000 timmar övertid, visar siffror som KA begärt ut från landets kommuner. 

Jämfört med samma period 2019 är det en fördubbling av övertiden. Och då ingår inte mertiden, alltså de timmar som deltidsanställda arbetar extra upp till en heltid.  

Kommunals ordförande Malin Ragnegård anser att varje kommun måste tillsätta en kriskommission.

– Man måste gå till botten med varför det ser ut så här och vad man tänker göra åt det. 

Arbetskraften räcker inte

Det har länge varit känt att andelen äldre blir fler, och de som jobbar färre. Prognoser från Statistiska centralbyrån visar att antal personer över 80 år kommer att öka med 50 procent de kommande tio åren. Samtidigt ökar de i arbetsför ålder bara med fyra procent. 

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har varnat för en akut personalbrist – i framtiden. Men KA:s granskning visar att krisen redan är här. 

Det bekräftas av SKR.

– Det här är inte framtid längre, det är nu, säger Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorg på SKR.

Högre bemanning är dock bara är att glömma, enligt Greger Bengtsson. Han tror inte ens att det är möjligt att behålla dagens bemanningsnivåer. Bristen på arbetskraft är för stor.

– Det är inte realistiskt. Vi måste försöka hitta sätt att hantera äldreomsorgen så att det kan vara drägliga arbetsförhållanden och bra kvalitet men inte mer personal.

Personalbristen drabbar såväl stora som små kommuner. Linköping gick i höstas upp i lokal krisledning på fyra hemtjänstenheter. Arbetspass kunde inte bemannas och besök till de äldre fick ställas in.

– När vi rekryterar får vi nästan inga sökande till nya tjänster, säger Sofia Sjöholm, avdelningschef i Linköpings kommun.

I Skellefteå berättar Kommunal att personalen jagas när de är lediga.

– Man vågar inte svara i telefon för att man är rädd att bli utbeordrad. Jag vet de som tagit ett glas vin för då kan de säga att de inte kan jobba, säger Malin Andersson på Kommunal i Skellefteå.

De äldre får vänta

Personalbristen påverkar också vårdtagarna. Nära sex av tio kommuner har ställt in eller skjutit upp hjälp till de äldre på grund av personalbrist.

De flesta kommuner har främst brist på utbildad personal – men i till exempel Kalix är det även svårt att hitta outbildade att anställa. I november fanns det 27 tjänster i äldreomsorgen som inte var tillsatta. Med en total personalstyrka på knappt 500 är det många tomma tjänster. 

Kalix socialchef Anna-Lena Andersson understryker att hjälp till de äldre inte har ställts in, bara flyttats framåt i tiden. Men om man inte lyckas rekrytera kan det bli svårt att ge de äldre den hjälp de har rätt till.

– Då måste regeringen och ansvariga ministrar berätta för mig vad det är vi ska ta bort. För vi kan inte pressa personalen mer alls, det måste vi få ett stopp för.

Fakta KA:s enkät

  • KA skickade i november ut en enkät till alla kommuner. 
  • 237 kommuner svarade. Det motsvarar 82 procent.
  • 164 kommuner (69,2 procent) svarade att de har personalbrist i äldreomsorgen.
  • 154 kommuner (64,98 procent) har svarat att de har ökad övertid på grund av personalbrist.
  • Totalt antal övertidstimmar under juni till och med augusti var 941 296 timmar. För samma period 2019 var den totala övertiden 471 311 timmar.
  • 139 kommuner (58,65 procent) har svarat att de skjutit upp eller ställt in insatser på grund av personalbrist.
  • Antalet ej tillsatta tjänster i äldreomsorgen var i november totalt 2210. (Det totala antalet tjänster i äldreomsorgen i de kommuner som svarat var 119 105)

Så svarade kommunerna