Det var Trelleborgs Allehanda som först rapporterade om den nya avdelningen.

Idén kom från en av de anställda vid lasarettet, efter att förra sommaren präglades av hög belastning på de ordinarie avdelningarna. Målgruppen är patienter som fortfarande har omvårdnadsbehov men inte är i behov av akut sjukvårdshjälp. Både sjuksköterska och läkare finns knutna till projektet för konsultering vid behov. 

Avdelningen har sju platser, sammanlagt tio undersköterskor är anställda.

Undersköterskorna på avdelningen har fått delegering på läkemedelshantering, annars är det inget som skiljer från undersköterskearbetet på andra avdelningar, berättar Katinka Stiplosek.

Katinka Stiplosek, undersköterska.

– All omvårdnad och så är den samma. Vi får till exempel inte ta blodprover heller, säger hon.

Kan bli förlängt till oktober

Projektet skulle ha avslutats i augusti men ser nu ut att förlängas några månader, berättar Helena Möller, tf enhetschef. Beslut tas inom kort.

– Det ligger som ett förslag. VI håller på att utvärdera, vi har skickat ut en enkät till all personal, säger hon.

Kan det bli permanent?

– Det är nog mer en ekonomisk fråga. Men det beror också på utvärderingen. Sen är det väl mest under sommaren vi haft den här belastningen, men vi kommer ju få testa här under hösten om det nu går igenom att förlänga fram till oktober, säger Helena Möller.

Efter lite inkörningsproblem där det till en början hände att det saknades patienter från rätt målgrupp har det rullat på bra

Liknande försök har gjorts på andra ställen i Region Skåne.

Katinka Stiplosek tycker att fler borde ta efter.

– Ja absolut, det avlastar de andra avdelningarna väldigt mycket. Det slipper bli överbeläggningar.