Utredningen efter dödsfallet på Munksundets gruppboende i Enköping är färdig. Åklagaren Elin Blank väcker åtal mot den man som är misstänkt för mord, i morgon onsdag. 

– Det har gått förhållandevis fort för att vara ett så pass allvarligt brott, men det är också för att personen i fråga har erkänt, säger Elin Blank.

Det var den 17 november i fjol som polisen fick in ett samtal från Munksundets gruppbostad i Enköping. En man, som bodde på boendet, berättade att en i personalen var död. Brukaren har senare erkänt till mord. 

KA har varit i kontakt med en medarbetare som har jobbat på Munksundets gruppbostad. Hen tycker att det känns bra att man äntligen väcker åtal. 

– Jag som före detta kollega till kvinnan tycker det är jättebra. Man undrar ju vad som hänt och hur det kunde gå till. Man tänker mycket på det, säger medarbetaren, som vill vara anonym.

Anställd hotad före dödsfallet

Vid sidan om mordutredningen pågår det även en förundersökning om arbetsmiljöbrott. Bland annat undersöker man vad det fanns för rutiner och riskbedömningar av jobbet. Den anonyme medarbetaren tycker att det funnits brister i arbetsmiljön. 

Hedvik Madsen, regionalt skyddsombud.

LSS-mordet i Enköping

Fyra mördade på åtta år

Arbetsmiljö

– Vi fick ingen information om hur vi skulle agera vid hot och våldsamma situationer mot personal eller brukare. Jag frågade chefen om eventuell våldsproblematik. Jag fick då svaret att ”våra brukare är inom personkrets 1 och de är inte farliga”, säger medarbetaren. 

Personkrets 1 innebär personer som har en utvecklingsstörning, autism eller ett autismliknande tillstånd. 

I Arbetsmiljöverkets diarium framgår det att en annan hot- och våldsincident inträffade tio dagar före att kvinnan dödades. 

Enligt anmälan ska händelsen ha inträffat när en medarbetare varit i en av brukarnas lägenheter. Brukaren uppges ha tagit upp en kniv, riktat den mot sin egen hals och sagt ”du vet att jag kan döda va?” Medarbetaren lyckades dock lugna ner situationen. 

Vd:n om knivhotet

Händelsen anmäldes till Arbetsmiljöverket först i december. Orsaken är att verksamheten inte fick vetskap om händelsen förrän då, svarar Charlotte Högman, vd på Serigmo care, som driver boendet i Enköping. 

– Vi har haft utbildning med personalen om avvikelserapportering och hur man gör för att framföra synpunkter och klagomål. Man måste rapportera händelser oavsett hur små eller stora de är så att vi kan prata om det, säger hon. 

Trots det har dels dödsfallet inträffat, och dels händelsen då en anställd hotades med kniv. Hur ser du på det?

– Jag ser självklart allvarligt på det. 

Kunde ni som arbetsgivare ha jobbat tydligare med dessa frågor eller gjort något annorlunda?

– Vi har haft utbildningar, introduktioner och även ett verksamhetsnära ledarskap med de som är på plats. Jag har svårt att se att det kan råda oklarhet kring att man ska rapportera sådant här, säger Charlotte Högman. 

Kommunal: ”Arbetsgivarens ansvar”

Hedvik Madsen är regionalt skyddsombud på Kommunal i Enköping. Hon understryker att utredningen om arbetsmiljöbrott inte är färdig, men att det råder frågetecken kring hur tydlig arbetsgivaren har varit med sina rutiner.

– Boendet är ju nyöppnat och rent generellt när man öppnar ett nytt boende, precis som Arbetsmiljöverket säger, så är det arbetsgivarens ansvar att säkra arbetsmiljön. Det gäller även om man inte har en full bild ännu av de boende som flyttar in, säger Hedvik Madsen.

Hon nämner att arbetsgivaren hade kunnat göra en skyddsrond på ensamarbete och risken för hot och våld, något som inte gjorts. Samt att man behöver utreda hur pass tydliga rutinerna har varit kring att rapportera om allvarliga händelser, såsom knivhotet mot en annan anställd.

– Var rutinerna så tydliga så att personen, som råkade ut för incidenten med kniven, visste vad den skulle göra? Det är en fråga som utreds. Medarbetaren har ju ett ansvar att tala om ifall något brister, men ansvaret för arbetsmiljön ligger inte på medarbetaren, säger Hedvik Madsen. 

Det har hänt

  • Vid lunchtid torsdagen den 17 november i fjol fick polisen ett samtal från Munksundets gruppboende i Enköping. En man som bodde på LSS-boendet berättade att en kvinna ur personalen var död.
  • Brukaren har erkänt till mordet på kvinnan och har sedan dess suttit häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Den 18 januari i år åtalades han.
  • Förutom själva mordutredningen utreds dödsfallet även som ett arbetsmiljöbrott. Dock är utredningen ännu inte färdig.
  • I december anmälde arbetsgivaren en allvarlig händelse till Arbetsmiljöverket. Händelsen inträffade tio dagar före mordet på kvinnan. Enligt anmälan har en annan anställd blivit verbalt hotad av en brukare. Brukaren har använt en kniv.