Hot och våld på jobbet är en del av vardagen för vissa människor. Mellan 2017 och 2019 inträffade ungefär 2 994 allvarliga arbetsplatsolyckor som orsakades av hot och våld, enligt en ny rapport från Afa försäkring. 

Totalt står hot och våld för cirka sju procent av alla allvarliga arbetsplatsolyckor. I skottgluggen befinner sig bland annat undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. Yrkena har i gemensamt att de ligger över genomsnittsrisken för att drabbas av hot och våld, enligt rapporten.

2994 olyckor

Samtidigt kan det finnas ett stort mörkertal inom vissa yrken, konstaterar Fredrik Ramqvist, Kommunals regionala skyddsombud i västra Svealand. 

– Jag tror att det finns ett stort mörkertal på den privata sidan och bland de sociala företagen. Vissa har en rädsla för att om de säger något kommer de förlora jobben. Sedan saknas det nog kunskap om hur man anmäler sådana händelser, säger han. 

Tidigare i år blev Fredrik Ramkvist kontaktad av medlemmar på ett härbärge i Karlskoga. Det visade sig att fyra allvarliga händelser hade inträffat på härbärget mellan 2020 och 2021. 

Vid tre olika tillfällen på härbärget har gäster blivit aggressiva, kastat och vält möbler. Likaså har personalen blivit hotade. Bland annat har medarbetare fått höra att man känner till var deras anhöriga befinner sig, enligt Fredrik Ramqvist. 

Kommunals regionala skyddsombud i västra Svealand, Fredrik Ramqvist.

Vid ett fjärde tillfälle blev en medarbetare och en praktikant misshandlade av en besökare. Besökaren har senare dömts till fängelse, framgår det i Arbetsmiljöverkets beslut. 

Trots hotet och våldet rapporterade härbärgets ledning inte händelserna till Arbetsmiljöverket. Det var först i augusti i år, efter att det regionala skyddsombudet Fredrik Ramqvist hade pressat företaget, som händelserna rapporterades till myndigheten. 

Skillnader mellan män och kvinnor

Mellan 2017 och 2019 drabbas så många av hot och våld på sina arbetsplatser: 

Kvinnor: Cirka elva procent

Män: Cirka fyra procent

Varför kvinnor drabbas mer än män beror på att det oftare jobbar fler kvinnor inom de yrken som är särskilt utsatta. Bland annat jobb där man har kontakt med personer som har behov av stöd och hjälp, enligt Pia Schyberg, handläggare och sakkunnig inom organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på Arbetsmiljöverket. 

Fotnot: Män råkar ut för fler allvarliga arbetsolyckor i ren allmänhet än kvinnor, enligt rapporten från Afa försäkring.

Efter en inspektion varnade Arbetsmiljöverket för en rad brister i arbetsmiljön. Dels konstaterade man att personalen saknade larm, dels krävde man att minst två arbetstagare ska arbeta tillsammans på härbärget när gäster vistas i lokalerna. 

I sitt beslut skriver myndigheten att ensamarbete inte längre är tillåtet på härbärget. Varje anmälan om hot och våld på jobbet är en för mycket, men faktum är att problemet ser ut att minska, konstaterar Pia Schyberg. Hon är handläggare och sakkunnig inom organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på Arbetsmiljöverket. 

Pia Schyberg, Arbetsmiljöverket.

– De senaste två åren har det vänt, men det rör sig inte om några dramatiska vändningar. Man kan säga så mycket som att hot och våld på jobbet åtminstone inte ser ut att ha ökat de senaste två åren, säger Pia Schyberg. 

Hon drar sin slutsats baserat på antalet tillbudsanmälningar och sjukskrivningar på grund av olycksfall som har rapporterats. Antalet har minskat de senaste två åren, men samtidigt kan det finnas ett mörkertal. 

– Det är inte en absolut statistik över vad som sker utan handlar om vad man rapporterar till oss på Arbetsmiljöverket, förtydligar Pia Schyberg.

Det här är arbetsgivaren skyldig att göra

Pia Schyberg på Arbetsmiljöverket:

– Arbetsgivaren är skyldig att göra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det gör man genom att undersöka arbetsmiljön tillsammans med skyddsombud och arbetstagare, då de vet bäst i detalj vad som pågår. 

– Sedan ska man riskbedöma olika situationer på jobbet och se om de kan utgöra en fara. En sak som man alltid kan göra när man jobbar med människor är att göra en riskbedömning innan man får en ny patient eller en ny klient. Det är viktigt att understryka att det är arbetet med personen som man riskbedömer och inte själva personen.

– Det är viktigt att ha rutiner som är kända för arbetstagarna. Dessutom måste arbetsgivaren hålla rutinerna levande och se till att det är tydligt för arbetstagarna att rutinerna måste följas, såsom säkerhetsrutiner. 

Fotnot: Rapporten från Afa försäkring kommer från Afa försäkrings skadedatabas. Statistiken är baserad på skador som har anmälts till trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA, TFA-KL och personskadeavtalet PSA. Rapporten har tittat på tidsperioden 2017 till 2019.