En aktivering av civilplikten kan bland annat innebära att personer som är totalförsvarspliktiga ska krigsplaceras i kommunal räddningstjänst, om de har rätt utbildning.

– Civilplikten kan man säga är det civila försvarets motsvarighet till värnplikten, sade Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, vid konferensen Folk och försvar.

Aktualiserats av kriget

Det innebär att man kan bindas till ett uppdrag redan i fred, vid så kallad höjd beredskap. Bakgrunden är framför allt kriget i Ukraina och att man har sett att svensk räddningstjänst inte har tillräcklig bemanning för ett krig.

Regeringen ger därför Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap i uppdrag att bland annat analysera vilket utbildningsbehov som behövs och hur många som kan bli aktuella för civilplikten.

”Finns fler utmaningar”

Kommunals ordförande Malin Ragnegård är positiv:

– Ska Sverige klara av en större kris behöver mer fokus läggas på personalen inom räddningstjänsten. Samtidigt finns det flera utmaningar som måste hanteras om regeringens besked ska bli verklighet, säger hon i ett uttalande.

Malin Ragnegård, Kommunal.
Malin Ragnegård, Kommunal.

Hon pekar bland annat på att den kommunala räddningstjänsten ofta har för små utryckningsstyrkor och problemen med att rekrytera deltidsbrandmän.

Kommunal menar vidare att regeringens besked innebär att alla som i dag är anställda i räddningstjänsten behöver en nationell påbyggnadsutbildning i civilt försvar.

En del av totalförsvarsplikten

Civilplikten är en del av totalförsvarsplikten. Totalförsvarsplikten består av tre delar: värnplikt, allmän tjänsteplikt och civilplikt. När regeringen beslutar att civilplikten ska aktiveras så mönstras ett visst antal personer, på samma sätt som för värnplikten. I det här fallet handlar det alltså i första hand om personer som har erfarenhet av räddningstjänsten. En civilpliktig befattning får inte omfatta stridsuppgifter annat än ordning och bevakning och det är straffbart att vägra att fullgöra sin civilplikt.

Att utföra sin civilplikt är något annat än det som kallas allmän tjänsteplikt. Vilka som ska utföra allmän tjänsteplikt beslutas av kommuner och regioner vilket KA berättat om tidigare.