Under de senaste åren har vi sett en tydlig förskjutning av makten över schemaläggningen. Från de anställda på arbetsplatsen till att ohållbara scheman nu skapas av konsulter och chefer långt bort från verksamheten. Dessa scheman kallas av arbetsgivarna för ”hälsoscheman”. 

Låt oss vara tydliga, det handlar inte om några hälsoscheman, det handlar om ohälsosamma scheman som skapar stress och utbrändhet. 

Detta måste stoppas

Den här utvecklingen måste stoppas. Medlemmarnas hälsa påverkas negativt samtidigt som välfärdssektorn riskerar att tömmas på kompetent personal. 

Medlemmarna i Kommunal vittnar om att förödande konsekvenser av arbetsgivarnas experiment med dessa ohälsosamma scheman. Medlemmar tvingas arbeta delade turer, de tvingas blanda ständig natt med kvälls- och dagspass, de får rast på natten eller sitt nattpass kortat vilket innebär att de i stället behöver jobba fler nätter.

Andra har helt oregelbundna scheman, oväntade extrapass eller arbetspass på andra arbetsplatser långt bort från den ordinarie. 

Kommunal accepterar inte villkoren

Om och om igen, från tusentals och åter tusentals medlemmar i Kommunal, kommer vittnesmål om att arbetsgivaren lägger scheman som slår deras liv i spillror. Som gör att barnomsorgen inte fungerar, sömnen rubbas, det sociala livet tas ifrån en. Till slut orkar inte kroppen mer. 

I stället säger medlemmar upp sina fasta tjänster för att bli timvikarier, bara då kan de styra sin tid och få livpusslet att gå ihop. Kommunal kommer aldrig acceptera villkor som innebär att medlemmar säger upp sig. 

Det här behöver få ett stopp. För medlemmarna i Kommunal är de som får svensk äldreomsorg att fungera.

Försämringarna som dessa ohälsosamma scheman medför saluför arbetsgivarna med som ”förbättringar” och döljer det bakom hälsobudskap och en ”omtanke” om medarbetarna.

Men i själva verket är ohälsosamma scheman bara hälsosamt för arbetsgivarnas budget. Den här bluffen har medlemmarna i Kommunal synat sedan länge. 

Det här behöver få ett stopp. För medlemmarna i Kommunal är de som får svensk äldreomsorg att fungera. 

Stoppa experimentet

En förutsättning för att bygga en äldreomsorg av hög kvalitet är att de som arbetar inom den får tid och möjlighet att göra sina jobb som de yrkesskickliga proffs de är. Medlemmarna i Kommunal behöver en hållbar arbetsmiljö och tid för återhämtning mellan de tunga arbetspassen. 

Vi i Kommunal kräver ett stopp för experimentet med de ohälsosamma scheman och att schemaläggningen flyttar tillbaka dit den hör hemma – till arbetsplatsen. Det är viktigt att ha hållbara arbetstider och ett schema som fungerar bra. 

Lyssna på medlemmarna

Arbetstidsförläggningen på arbetsplatsen ska vara hållbar. Det ska finnas utrymme för återhämtning mellan och under arbetspassen. Helt enkelt en arbetstidsförläggning som gör det möjligt att både ha ett bra arbetsliv och som ger förutsättningar för socialt umgänge och föräldraskap 

Lyssna på medlemmarna i Kommunal! Det är bara då det kan bli bra på riktigt.