– Fenomenet ohälsosamma scheman ska förpassas till historien, säger Robert Johansson (S), personalregionråd.

Efter valet styrs regionen av Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet. Budgeten för 2023 tas den 6–7 december.

Förslaget att stoppa hälsoscheman kommer efter larmet om riskerna på psykosavdelningen Ytterö.

Oro finns också för att schemamodellen ska spridas till andra verksamheter.

Anställda ska få påverka

Uppdraget till verksamheten är att införandet ska avbrytas. I stället ska nya arbetstidsmodeller tas fram tillsammans med de anställda.

För att finansiera förändringen sänks avkastningskravet med 50 miljoner kronor. Det gäller hela SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde, där ingår även primärvård, geriatrik, specialistsjukvård, habilitering och en rad andra verksamheter. När hälsoschemat i Psykiatri Södra Stockholm infördes var det som en besparingsåtgärd, underskottet var då 20–30 miljoner kronor.

Enligt Robert Johansson gör budgeten det möjligt att komma till rätta med schemaproblemen, även om 50 miljoner kronor gäller verksamhet i hela SLSO.

När hälsoschema infördes i psykiatrin bedömde Kommunal att ett 20-tal tjänster skulle försvinna.

Oklart om bemanningen ökar

Men om bemanningen i psykiatrin ökas nästa år är oklart.

– Jag har inte kunskap att bedöma vilken bemanning som behövs. Men utifrån den information som jag fått är min bedömning som politiker är att det behövs en högre bemanning. Vi vill se en höjd grundbemanning i hela sjukvården.

Hälsoscheman

Hälsoscheman som också kallas hållbara eller verksamhetsnära scheman, införs i framför allt kommunernas äldreomsorg. Ett skäl är att kunna erbjuda alla heltid. Den här typen av scheman ser inte exakt likadana ut överallt. Men det brukar innebära någon eller några av de här sakerna:

  • Fler och kortare pass. Det gäller både dag-, kväll och nattpass. Det innebär fler arbetspass till samma lön. Ofta innebär också färre lediga dagar i följd.
  • Arbete varannan helg.
  • Resurspass, där man måste jobba en viss del av sin arbetstid på en annan arbetsplats än den ordinarie. 
  • De som jobbar deltid måste jobba lika många dagar som de som jobbar heltid, bara kortare pass.
  • Mindre inflytande över schemat för personalen.