Även om många kommuner ändå inte lever upp till Skolverkets riktlinjer, anser Förskoleupproret, att det har varit bra med en tydlig signal till landets kommunpolitiker.

– Det enda stora som våra cirka 35 000 medlemmar ropar på är ju mindre barngrupper, både som föräldrar och vi i professionen, säger Monica Lindström.

I regeringens budgetproposition står det att huvudmännen, det vill säga främst kommunerna, inte längre behöver ta hänsyn till barngruppernas storlek för att få del av de riktade statsbidragen för kvalitetsåtgärder i förskolan. Förra årets beslutade riksdagen att de som ansöker om statsbidraget ska sträva efter Skolverkets riktlinjer om storleken på barngrupperna, något som nu alltså kan tas bort om regeringens budget går igenom i riksdagen.

Alla partier håller med

– Det är fruktansvärda signaler. Jag har suttit i riksdagen flera gånger och haft rundabordssamtal om barngruppernas storlek. Då sitter allihop och håller med oss oavsett partitillhörighet, säger Monica Lindström. 

Trots riktlinjer är stora barngrupper ett problem. Nyligen larmade Lärarförbundet om att varannan barngrupp i landet är större än vad Skolverket anser är lämpligt.

Kommunalarbetaren har sökt ansvarig minister Lotta Edholm (L) för en kommentar. Vi har också sökt Kommunal.