I flera år har elevassistenter och fritidsledare inom låg- och mellanstadiet i Kungälv utsatts för hot och våld på jobbet. Flera medarbetare har fått sparkar och slag riktade mot sig, men det har även hänt att elever har dödshotat personalen. 

– Man mår ju psykiskt dåligt, är stressad och sover dåligt. Ibland är det verbala hot om att eleven ska döda en eller ens barn, men det kan också användas tillhyggen som en häftapparat, säger en elevassistent, som vill vara anonym. 

Elevassistenten har jobbat i mer än tio år i Kungälvs kommun och tycker att problemen har ökat. En utmaning är att att ändra på rektorernas syn på arbetet.

– Jag har blivit utskälld och ifrågasatt av min rektor, som tycker att det här är något jag får räkna med när jag jobbar i skolan, säger elevassistenten. 

Kräver utredning

Flera medarbetare vågar inte anmäla arbetsskador eller skriva tillbud. Bland annat har medarbetare blivit ifrågasatta och utskällda, enligt Kommunals lokala sektion. 

– Rektorerna kan säga att det inte är någon idé att skriva tillbud, då det ändå går till dem och att de inte tänker göra något åt saken. Personalen har även fått höra att om de bara påpekar det som är negativt kan det vara lönegrundande, säger Emelie Gillberg, arbetsmiljösamordnare.

Nu har Kommunal gått ihop med Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet och lämnat in en varsin 6.6a-anmälan mot Kungälvs kommun. Målet är att få arbetsgivaren att utreda hur personalen ska hantera hot och våld. 

Svaret: ”Nolltolerans”

Men verksamhetschefen, Dennis Reinhold, påpekar att det redan finns en övergripande handlingsplan inom Kungälvs kommun. Dock måste varje rektor går igenom med sin personal hur man ska hantera hot och våld där. 

– Det vi gör som arbetsgivare är att jobba med dessa frågor hela tiden, men när man är mitt uppe i ett förändringsarbete, och facken ändå lägger 6.6:a, innebär det att vi inte har jobbat tillräckligt snabbt, säger Dennis Reinhold. 

Enligt kommunen ska rektorerna jobba för att anställa fler fasta vikarier, se över lokalerna och starta ett samarbete med socialtjänsten.

Dennis Reinhold tillägger att han inte känner till att personal inom förskolan och skolan är rädda för att skriva tillbud. Dessutom har antalet tillbud ökat den senaste tiden.

Tycker du att man får tåla hot och våld om man går med på att jobba som elevassistent eller fritidsledare?

– Vi har nolltolerans mot hot och våld och det är inget som ska ingå i jobbet, men sedan är det så att vi arbetar med barn och då kan det uppstå situationer. Vi arbetar med att förebygga att det uppstår.