Christian Pinggera är både skyddsombud och arbetsplatsombud. Det är uppdrag som kanske inte alltid märks men som ändå leder till framgångar till nytta för arbetskamraterna.

Trekungagymnasiet är en särskola. Där finns elever som behöver hjälp vid toalettbesök.

Peter Larsson, Kommunal.

Skyddsombudens dag

Färre vill vara skyddsombud

Arbetsmiljö

Christian Pinggera berättat att den gamla handikapptoaletten var så trång att när två elevassistenter skulle hjälpa en elev tvingades de kliva över handfat och toalettstol för att kunna utföra nödvändiga arbetsmoment.

Elevassisterna blev till slut sjukskrivna på grund av ryggbesvär.

När Christian Pinggera uppmärksammades på problemet tog han i lokal samverkan upp frågan om en större toalett.

– Jag fick stöd av skolans ledning. Men ändå hände inget. Frågan fastnade någonstans i kommunhuset, säger han.

Christian Pinggera, skyddsombud.
Christian Pinggera, skyddsombud.

Efter ett längre tag kände sig Christian Pinggera tvingad att göra en 6.6a-anmälan. Arbetsmiljöverket gav honom rätt och krävde att toaletten skulle anpassas så att två personal fick plats där tillsammans med eleven.

I måndags invigdes den nya toaletten. Christian Pinggera tycker att den blev väldigt bra.

– Toaletten är på cirka tolv kvadrat. Den har plats för två elevassistenter och en elev med permobil.

Christian Pinggera vill inte kalla den för handikapptoalett.

– Tillgänglighetstoalett tycker jag är ett bättre ord.

Skyddsombud är ett viktigt uppdrag. Toaletten är ett exempel på vad vi kan uppnå.

Christian Pinggeris

Han tycker det är bra att framgången med den nya toaletten uppmärksammas på Skyddsombudens dag som i år är den 27 oktober.

– Skyddsombud är ett viktigt uppdrag. Toaletten är ett exempel på vad vi kan uppnå.

Christian Pinggera tycker att det kan vara lättare att nå framgång som skyddsombud än som arbetsplatsombud.

– Arbetsmiljölagen ger mig ofta bättre verktyg än medbestämmandelagen och avtal.

Christian Pingera skålar med en elev.
Christian Pingera skålar med en elev.

Samtidigt betonar han flera gånger att hans dialog med chefer/rektorer fungerar mycket bra.

– Det finns absolut ingen konflikt mellan oss, även om vi inte tycker lika i alla frågor.

Vid sidan av sina uppdrag som skyddsombud och arbetsplatsombud tar han hand om elever och undervisar i egna klasser i matlagning inom hotell- och restaurangprogrammet. Han är utbildad kock men tvingades byta yrke på grund av allergi.

– Min titel är lärarssistent. Jag trivs i skolans värld. Här på Trekungagymnasiet har vi bra stämning och hundraprocentig facklig anslutning. Det är genom att hjälpas åt som vi tillsammans kan nå våra mål, som att till exempel få en bättre toalett, säger Christian Pinggera.