Arbetsgivarorganisationerna IDEA och KFO har gått samman och bildat Fremia. Nu har IDEA:s arbetaravtal och KFO:s avtal för turism och fritid blivit ett gemensamt avtal med Kommunal.

Förbundets ombudsman Lars Fischer säger att det har tagit tid att bli klar därför att de båda avtalen har skiljt sig åt en hel del.

– Det gäller bland annat semester, där KFO-avtalet har följt lagen med 25 dagar och IDEA:s har följt SKR:s avtal med extra semesterdagar för den som fyller 40 respektive 50 år.

Nu blir lösningen att de som tidigare har gått på IDEA:s avtal från den 1 januari får 28 semesterdagar från det år de fyller 40 år och från den 1 januari 2027 får de som fyller 50 år 31 semesterdagar. De som tidigare gick på KFO:s avtal behåller antalet semesterdagar som tidigare.

Lönerna höjdes redan 1 december förra året med i snitt 1,6 procent, i väntan på att avtalet skulle bli klart. Då betalades också kompensation för ett sent avtal. Från den 1 oktober i år höjs lönerna med i snitt 2 procent och den 1 oktober 2022 med i snitt 1,8 procent.

Ersättning för ob och övertid höjs från 1 juni i år med 5,4 procent. Det gäller även lägstlönerna, dels för utbildade och dels för outbildade.

Avtalet gäller till och med den sista september år 2023. Det är ett litet avtal med totalt 36 arbetsgivare inom turism och fritid samt inom den ideella sektorn, till exempel hunddagis och katthem. Det berör färre än 100 av Kommunals medlemmar.