Jag har nyss fått ett fast jobb på ett privat äldreboende som har avtal med Vårdföretagarna. Lönen som står på anställningsavtalet som jag skrivit på är lägre än lägstalönen i kollektivavtalet. Hur ska jag få rätt lön? Jag har inte gått med i Kommunal än. Om jag går med, får jag hjälp från den dag som jag går med?

/ Lurad


SVAR: Du kan ta upp detta med din chef och då argumentera utifrån avtalet med Vårdföretagarna för äldreomsorg (bransch F).

Enligt avtalet ska lägstalön endast användas som ingångslön för medarbetare som saknar relevant utbildning och/eller erfarenhet. Därefter ska lönen öka i takt med att medarbetaren utvecklas i arbetet, enligt de principer som finns i löneavtalet.

Lön för arbetstagare som fyllt 19 år och har en sammanlagd anställningstid överstigande tre månader ska uppgå till lägst 19 075 kronor per månad från den 1 januari 2021 och 19 499 kronor per månad från den 1 december 2022.

Om du har fyllt 19 år och har en sammanlagd anställningstid som överstiger tre månader, saknar en relevant utbildning och/eller erfarenhet ska inte din lön vara under 19 075 kronor. Om detta är fallet har arbetsgivaren inte följt kollektivavtalet. Det kan då anses som ett brott mot kollektivavtalet.

Lönesättningen sker individuellt för nyanställda vilket innebär att lönenska sättas med hänsyn till företagets lönestruktur utifrån en samlad bedömning av den nyanställdes yrkesutbildning och/eller erfarenhet.

Utifrån detta så kan du alltså ta upp frågan med din chef och kräva att du ska ha ett nytt avtal från första anställningsdagen och från den dagen ska också rätt lön gälla.

Och om chefen inte ändrar ditt avtal så kan du kontakta KommunalDu får Kommunals hjälp från den dagen som du blir medlem.