Ambulanserna i Region Halland bemannas av både ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor. Sedan flera år har sjuksköterskorna haft sänkt veckoarbetstid och nu har alltså även ambulanssjukvårdarna fått det. Arbetstiden sänks från 36,20 timmar i veckan till 34 timmar i veckan, något som motsvarar ungefär tre arbetsveckor mindre per år. Förändringen sker gradvis under hösten och ska vara helt genomförd vid årsskiftet. Tidigare i år fick undersköterskor, skötare och barnskötare i regionen igenom sänkt nattarbetstid.

”Har varit frustration”

– Vi har kämpat för det här i flera år, det har varit en sådan frustration och en känsla av att inte vara lika mycket värda som våra sjuksköterskekolleger, säger Karin Janbell, som alltså är en av dem som nu kommer att få kortare arbetstid.

Karin Janbell, ambulanssjukvårdare.
Karin Janbell, ambulanssjukvårdare.

Personalen har drivit frågan länge bland annat med namninsamlingar och anmälningar om kränkande särbehandling.

– Det har gått så jäkla trögt. Vi har faktiskt mått riktigt dåligt av det här, många av oss. Också sjuksköterskorna har tyckt att det varit orättvist, säger Karin Janbell.

Fortfarande olika ob

En orättvisa kvarstår: Sjuksköterskorna har högre ob-ersättning än ambulanssjukvårdarna.

– Vi hade också velat ha mer i ob, men frågan om sänkt arbetstid känns faktiskt viktigare just nu.