För fem år sedan fick nattsjuksköterskorna i regionen sänkt arbetstidsmått på natten från 34 till 32 timmar. Arbetsgivarna hänvisade till att det var brist på sjuksköterskor och Kommunals yrkesgrupper på sjukhusen omfattades inte.

”Ett erkännande”

Det här fick de anställda och facket att gå i taket. De samlade in namnunderskrifter, skrev debattartiklar och tryckte på i förhandlingar. Och nu är det alltså klart att även de flesta kommunalarna på sjukhusen kommer att omfattas av det kortare arbetstidsmåttet.

– Jag blev ju så glad att de uppmärksammar oss. Det är ett erkännande att vi undersköterskor också är en väldigt viktig yrkesgrupp, säger Ulrika Danielsson, arbetsplatsombud på kvinnokliniken på Hallands sjukhus Halmstad.

Vad är det som är så mycket enklare för oss undersköterskor att jobba på natten? Så att vi klarar av att jobba fler timmar? Det gjorde mig alldeles tokig. Det kändes som ren diskriminering.

Ulrika Danielsson, undersköterska

Varför är det här viktigt?

– När sänkningen kom för sjuksköterskor och inte för oss sade man att det var för att det är slitsamt att arbeta på natten och att man behöver mer återhämtning för att orka. Hade man hoppat över de meningarna hade det inte blivit lika mycket protester. Vad är det som är så mycket enklare för oss undersköterskor att jobba på natten? Så att vi klarar av att jobba fler timmar? Det gjorde mig alldeles tokig. Det kändes som ren diskriminering.

”Engagemang lönar sig”

Förutom Kommunals kamp tror Ulrika Danielsson att det stora trycket från hela kollektivet varit viktigt.

– När det blir mycket påtryckningar från olika håll, när det börjar knorra, det protesteras i tidningar, det skrivs insändare … jag tror att det har stor betydelse. Jag kan bara säga till andra att det lönar sig att engagera sig och kämpa, om man nu orkar det.

Ob-protesterna

Tusentals skrev under för kortare arbetstid

Arbetstider

– Nattarbete är mer svårrekryterat än andra områden och arbetstidsförkortningen för de nu aktuella grupperna är därför en bra åtgärd. Den här förändringen skapar goda bemanningsförutsättningar framåt och linjerar med behovet att behålla och attrahera arbetskraft i Region Halland, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) i en skriftlig kommentar.

Ambulansen lämnas utanför

Alla kan dock inte jubla nu. Eftersom beslutet bara gäller de som jobbar ständig natt och inte de som jobbar treskift, så omfattas inte ambulanssjukvårdarna. Där finns en besvikelse och Ulrika Danielsson säger att det blir nästa kamp. Dessutom höjdes sjuksköterskorna ob, då 2017, med 100 procent, medan undersköterskorna bara fick en 50-procentig höjning.

– Det får vi väl fortsätta strida för, men arbetstider är det allra, allra viktigaste, för det handlar om vår arbetsmiljö.