I höstas motionerade sex socialdemokratiska riksdagsledamöter och tillika kommunalare att personal som är verksam inom svensk vård och omsorg behöver skyddsskor. 

Det handlar om att förebygga förslitnings- och belastningsskador, felbelastning och halk- eller fallolyckor. Under ett arbetspass går personalen nämligen tusentals steg varje dag och därför behöver de fotriktiga skor. Rätten till arbetsskor är med andra ord en fråga om både arbetsmiljö, hygien och jämställdhet.

Skokostnaden är en stor utgift

För den som redan har låg lön, och i värsta fall bara jobbar deltid, är skor för cirka 3 000 kronor per år en stor utgift. Det är inte heller helt ovanligt att de som arbetar inom vården eller omsorgen får till exempel fostervatten, urin eller blod på sina egna privata skor som de är tvungna att använda på jobbet. 

Tillgången till arbetsskor är också en klassfråga. I en undersökning som tidningen Kommunalarbetaren gjorde för en tid sedan framgick att 81 procent av anläggnings-och parkarbetarna hade arbetsskor men bara sju procent av hemtjänstpersonalen. 

S de enda som röstade för

I behandlingen i riksdagens socialutskott avslogs tyvärr detta krav och i riksdagsvoteringen var Socialdemokraterna enda parti som röstade för ett tillkännagivande om att överväga att införa kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonal.

Trots detta tillfälliga bakslag så ger vi oss inte. Frågan om kostnadsfria arbetsskor eller skyddsskor är en viktig fråga för oss socialdemokrater. Nu är det hög tid att ta tillbaka kontrollen över välfärden och se till att alla välfärdsarbetare har de bästa möjligheterna att göra ett bra jobb.

Arbetskläder är en jämställdhetsfråga. Kvinnor och män, som jobbar i offentliga verksamheter, ska ha samma tillgång till arbetskläder och arbetsskor.

Arbetskläder är en jämställdhetsfråga. Kvinnor och män, som jobbar i offentliga verksamheter, ska ha samma tillgång till arbetskläder och arbetsskor. Skyddsskor inom mansdominerade yrken regleras ofta genom praxis eller i kollektivavtal. Vi anser att det är högst rimligt att även medarbetare inom kvinnodominerade branscher får tillgång till arbetsskor, precis som sina manliga kollegor.

Nu ger vi Arbetsmiljöverket uppdraget

När statsminister Magdalena Andersson talade på Kommunals kongress nyligen tog hon bland annat upp vikten av bra arbetsskor. Hon berättade att Arbetsmiljöverket ska få ett regeringsuppdrag att se över hur vi kan förebygga belastningsskador i rygg, höfter och knän genom bra utrustning, exempelvis rätt slags skor. Det är ett steg i rätt riktning, sade statsministern och fick rungande applåder. I talet nämnde hon dock inte när detta kan ske. 

Vi kan nu, glädjande, meddela att regeringen har beslutat om att ge Arbetsmiljöverket detta uppdrag. Arbetsmiljöverket ska redovisa uppdraget för Arbetsmarknadsdepartementet senast den 3 oktober i år. I uppdraget ingår att redogöra för hur belastningsskador i rygg, höfter och knän hos arbetstagare som går och står mycket i sitt arbete kan förebyggas genom användandet av utrustning i arbetet, däribland ändamålsenliga skor. 

Framgångsrik facklig-politisk samverkan

I uppdraget ingår även att redovisa om det är motiverat med en fördjupad analys om hur risken för sådana belastningsskador ska kunna förebyggas genom användande av utrustning i arbetet, däribland ändamålsenliga skor, i arbeten som innebär att arbetstagare går och står mycket i sitt arbete.

Arbetsmiljöverket ska även redovisa om det är motiverat med en fördjupad analys om hur risken för sådana belastningsskador ska kunna förebyggas genom användande av utrustning i arbetet, däribland ändamålsenliga skor.

Så – tack vare framgångsrik facklig-politisk samverkan tar vi nu ytterligare ett viktigt steg för att välfärdsarbetare ska få samma förutsättningar som andra att göra ett bra jobb med en god och säker arbetsmiljö.