Inom kort ska invånarna i Haparanda få ett nytt äldreboende. Verksamheten ska vara färdig i början av nästa år, men redan nu har äldreboendet blivit ett hett debattämne. Orsaken? Den styrande alliansen vill att verksamheten ska drivas på entreprenad. 

Med det menas att kommunen gör en upphandling och låter privata företag tävla om vem som får driva äldreboendet. Förslaget fick tummen ner av både Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kommunals lokala sektion.

– Det är klart att detta skulle påverka våra medlemmar, säger Tuula Maijanen, sektionsordförande. 

Tuula Maijanen, Kommunal.
Tuula Maijanen, Kommunal.

Enligt henne finns det en mängd farhågor med om verksamheten skulle drivas på entreprenad. Dels brukar privata företag ha fler deltidsanställda än vad kommuner har, dels saknar ett av två privata hemtjänstföretag i Haparanda kollektivavtal.

Röstar om framtida arbetsgivare

Motståndet har varit så pass stort att ett ovanligt beslut har fattats – den 15 maj i år ska en folkomröstning säga sitt om äldreboendets framtid. Invånarna får då chansen att rösta om hur verksamheten ska drivas.

För kommunalarna blir det en chans att säga sitt om vem de vill ha som arbetsgivare. Men med det sagt är det fortfarande kommunfullmäktige som har sista ordet. 

Eftersom folkomröstningen tar ett tag kommer boendet först att drivas av kommunen. Frågan är vad som händer med de anställda ifall boendet sedan blir privat?

Tuula Maijanen, Kommunal

Kommunal har varit drivande i att få igenom en folkomröstning. Bland annat har man samlat in cirka 200 namnunderskrifter. I övrigt har man haft ett medlemsmöte och just nu pågår en telefonkampanj. 

– Eftersom folkomröstningen tar ett tag kommer boendet först att drivas av kommunen. Frågan är vad som händer med de anställda ifall boendet sedan blir privat? Får de till exempel stanna kvar?, undrar Tuula Maijanen.

Finns det något bra med om boendet skulle drivas via entreprenad? 

– Det tycker jag faktiskt inte, säger hon. 

”Passar inte alla”

Sven Tornberg (C) är kommunfullmäktige i Haparanda kommun. Han tycker det är viktigt med valfrihet inom äldreomsorgen både för personalen och de äldre. Därför vill han se en entreprenadlösning. 

– Kommunen har en jättebra verksamhet, det är inte fråga om det. Men den kanske inte passar alla. Den kanske inte passar alla vårdtagare, men inte heller all personal. Att ha möjlighet att välja tycker människor om, säger Sven Tornberg till SVT Nyheter Norrbotten.

Så fungerar entreprenad

Äldreboenden kan drivas på olika sätt. Verksamheten kan drivas av kommuner, privata företag, ideella organisationer eller stiftelser. Men det finns olika typer av sätt att driva verksamheten, varav entreprenad är en vanlig form. 

Entreprenad innebär att kommunen äger verksamheten, men låter en privat aktör driva den. Det sker genom en offentlig upphandling och den som vinner får driva äldreboendet under en bestämd tidsperiod. Efter det kan det bli en ny aktör som tar över. 

Kommunen kan fortfarande sätta krav på hur verksamheten ska drivas, något som sker genom villkoren under själva upphandlingen. Dock är det själva företaget som utför arbetet.