Sällan har sommarsemestern varit så efterlängtad för så många som i år. De senaste två åren har varit tuffa för alla. Ingen har lämnats omärkt av covid-19. Alla känner vi någon som varit riktigt sjuk och alla har vi begränsats i våra liv av smittskyddsrestriktionerna. 

För Kommunals medlemmar i Stockholm Stad kommer sommaren dock med flera orosmoln. Pandemin har slitit hårt på oss. Vi blev inte permitterande, tvärtom. Inom skola, förskola och simhallar har verksamheten varit i gång. 

Vi har inte jobbat hemifrån

Vi är de som hela tiden varit på plats utan möjlighet att förlägga en viss del eller hela arbetstiden hemifrån. Vi har vikarierat för lärare, vi har blivit sjuka, tagit hem smittan till våra familjer och våra verksamheter har tidvis varit gravt underbemannade på grund av pandemin. 

Under våren 2020 och de första skälvande månaderna av pandemin var det som att kommunernas organisation helt bröt samman.

Under våren 2020 och de första skälvande månaderna av pandemin var det som att kommunernas organisation helt bröt samman. I skola och förskola samt simhallar så var den första åtgärden handsprit, bara handsprit. Sedan följdes det av restriktioner mot föräldrar, lämning och hämtning skedde utomhus. Skolledningarna försökte omorganisera lunchtider och utflykter via kollektivtrafik togs bort. Då var det vi som fick lösa situationen. 

Ökad arbetsbörda

Skolmåltidspersonalen fick ökad arbetsbörda då lunchtiderna förlängdes till större delen av arbetsdagen, lokalvårdarna fick även de större arbetsbörda då toaletter skulle städas fler gånger per dag och i princip allt skulle spritas flera gånger per dag. Simhallar fick plastskydd i receptionerna samtidigt som simskolorna fortlöpte med närkontakt.

Fritidspersonalen har under hela pandemin varit i barngrupp, stått på gården på morgonen och tagit emot barnen, under skoldagen har de gått in och vikarierat för sjuka lärare, haft rastverksamhet och under eftermiddagarna varit utomhus med barnen oavsett väderlek. Åtta timmar i barngrupp per dag innebär inte bara stor risk för smitta utan även en markant ökad risk för utbränning.  

Vi fortsätter bära välfärden

Vi gjorde det för att det är vårt jobb och för att vi är stolta över det vi gör. Vi gjorde det för att medborgarna skulle få den friskvård, omsorg och skolgång de har rätt till. Vi gjorde det för dig och dina anhöriga. 

Vi kommer att fortsätta bära välfärden. Men vi vill inte bli förbisedda längre. Vi vill bli värderade för den insats vi investerar i våra arbeten vi utför varje dag på dygnets alla timmar året runt.

Vi hade hoppats att politiken skulle förstått vilka uppoffringar vi gjort och gör. Att de skulle se välfärdens behov och satsa resurser för att skapa en bättre framtid för oss och dem vi har hand om. För pengar finns.

Problemet är inte att kommunen prioriterat andra än oss. De har inte prioriterat alls.

Under pandemin har mångmiljardbelopp omfördelats av den socialdemokratiskt ledda regeringen till kommunerna. De pengarna kunde till exempel använts för att garantera en schysst minimibemanning, till att anställa extra resurser eller att höja våra löner. De pengarna har istället lagts på hög. Stockholm Stad har 4,9 miljarder kronor i överskott för 2020 och ytterligare 1 031 mnkr  för 2021. 

Det rör sig om hiskeliga summor som borde gått till verksamhet som aldrig dök upp. Problemet är inte att kommunen prioriterat andra än oss. De har inte prioriterat alls. 

Kommunerna samlar i kassavalven

Sveriges kommuner och regioner gick totalt 103 miljarder kronor i plus under pandemiåren. Det hade räckt till att anställa 206 000 undersköterskor i ett år. Men kommunerna valde att likt Joakim von Anka samla pengarna i sina kassavalv istället. 

I år är det valår. Jag heter Lena Svanberg och är ordförande för Kommunal sektion Skola-service.  Vi företräder medlemmar anställda inom grund och gymnasieskolorna, privata förskolor, privata folkhögskolor, simhallar, idrottshallar, idrottsplatser, vaktmästare, lärarassistenter, drifttekniker, ekonomibiträden, lokalvårdare, barnskötare och vi kräver att mer pengar går till välfärden så att vi får betalt för våra uppoffringar och medborgarna får en hållbar välfärd. 

För verklig förändring krävs en annan politik

I kommunen styr sedan förra valet M, L, C, KD och MP. De har visat att de inte är kapabla som arbetsgivare och att en röst på dem betyder en röst på ytterligare politisk handlingsförlamning. 

För verklig förändring krävs partier som förstår vikten av politiska reformer och satsningar på välfärden.