Medellönen för barnskötare i Degerfors är 29 117 kronor. Det är 2 800 kronor över rikssnittet på 26 322 kronor. Men även om Åsa Herlufsén är glad över kommunens topplacering är hon kritisk.

– Alla inom omsorgen ligger lågt, vi borde höjas. Det är vi som formar världen, säger Åsa Herlufsén som också är arbetsplatsombud på förskolan Villervalla.

KA:s lönekoll.

Medellönen för barnskötare? Kolla här!

Lönekollen – ditt yrke

Degerfors låg i topp på KA:s lista över barnskötarnas medellöner redan 2019.

Statistiken bygger på medellöner från landets alla kommuner. En analys visar att Degerfors stadigt klättrat uppåt. För åtta år sedan låg barnskötarna i Degerfors på plats 18 på listan över medellönerna i landet.

Del av extrasatsningar

Åsa Herlufsén har själv en lön som ligger i närheten av snittlönen i kommunen. Hon tror att en förklaring till barnskötarnas lönenivå är att många jobbat länge i kommunen. Under ett antal år har Degerfors, liksom flera andra kommuner, avstått från att anställa barnskötare. I stället har förskollärare anställts.

En av Kommunals förhandlare under åren har varit Ulla Pedersen Werner. Hon förklarar lönenivån med att barnskötarna alltid fått del av extrasatsningarna i avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Men det finns fler förklaringar.

– Krasst är det så att under en period låg Lärarförbundets löner bra i Degerfors. Då hakade vi på där eftersom vi jobbar tillsammans med Lärarförbundets medlemmar både inom förskolan och fritidshem, säger Ulla Pedersen Werner.

Höga lägstalöner

I dag har Degerfors bland de lägsta skillnaderna i landet när det gäller medellönen för barnskötare och förskollärare. I kommunen skiljer det 3 288 kronor på medellönen för de olika yrkesgrupperna. I riket skiljer det 7 580 kronor på medellönen.

Åsa Herlufsén, barnskötare.

Personligen tycker jag inte att det ska glappa så mycket. Vi barnskötare gör i stort sett samma jobb som förskollärarna.

Åsa Herlufsén, barnskötare

På förskolan Villervalla drar Åsa Herlufsén den slutsatsen att den förhållandevis lilla skillnaden i lön mellan yrkesgrupperna beror på att barnskötarna har jobbat länge och får samma fortbildning som förskollärarna.

– Jag tycker att det är en rimlig skillnad. Personligen tycker jag inte att det ska glappa så mycket. Vi barnskötare gör i stort sett samma jobb som förskollärarna, säger Åsa Herlufsén.

En annan förklaring till barnskötarnas löneläge kan vara att Degerfors sedan länge har haft lokala lägstalöner som legat över avtalets. I år ligger Degerfors lägstalön för en nyutbildad barnskötare på 23 265 kronor, det är nära 1 100 kronor högre än avtalets.

Yrkessatsning

Sedan 2016 har yrkesutbildade fått en särskild status i Kommunals avtal på kommun- och regionsidan med syftet att de ska få större löneökningar än dem utan yrkesutbildning. Först med den så kallade undersköterskesatsningen, sedan med extra lönepåslag för alla grupper med yrkesutbildning. Vilka som räknas dit avgörs i förhandlingar lokalt, i den enskilda förvaltningen, kommunen eller regionen.

Kommunals avtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona innehåller också lägstalöner:

  • 19 940 kronor gäller i år för den som fyllt 19 år.
  • 22 185 kronor gäller i år för den som har yrkesförberedande gymnasieutbildning.

Men kommuner och regioner kan ha högre ingångslöner. Detta gäller till exempel Degerfors.