Kommunals förbundsombudsman Marie-Louise Eng svarar på frågor om vilka rättigheter du har när nöden tränger sig på.

Vilka krav kan man ställa på en toalett?

SVAR: I Arbetsmiljöverkets föreskrifter står det att toaletten ska vara avskild och att det ska finnas möjlighet att låsa. Den ska inte heller ha direkta förbindelser med matutrymmen. 

På nybyggda arbetsplatser ska toaletten vara tillgänglig för personer med funktionshinder. Är det en stor arbetsplats ska det finnas minst en toalett per våningsplan.

Vad ska finnas på en toalett?

SVAR: Förutom toaletten ska det finnas tvättställ för att kunna tvätta sig. Däremot står det inget om ifall det måste finnas papper, men det borde man kunna förutsätta att det gör. 

Kan du kräva att det ska finnas varmvatten?

SVAR: I föreskrifterna står det att du ska ha tillgång till vatten, men det står inget om att det ska vara kall-eller varmvatten. Det är inte reglerat. 

Om det saknas en toalett – till exempel för att du jobbar ute – vad gäller då? 

SVAR: Tar man hemtjänsten som ett exempel ska du ha möjlighet att åka tillbaka till rastlokalen för att låna toaletten. Kan man inte det får arbetsgivaren ordna så att det finns andra möjligheter att få tillgång till en toalett.

Och om man sällan hinner gå på toaletten?

SVAR: I arbetsmiljölagen står det att personalen har rätt att ta paus. Det är inte samma sak som raster som är obetalda. En paus kan vara ett toalettbesök och om det saknas toaletter, till exempel om du är bussförare och jobbar ute, ska arbetsgivaren se till att du kan ta pauser. 

I bussbranschavtalet har vi lyckats få det inskrivet att paus ska utgå inom två och en halvtimme och vara schemalagd*. Men sen behöver man såklart anpassa sig till verksamheten och ta pauser när det funkar. 

Vad kan jag göra om jag inte hinner gå på toaletten under min arbetsdag? Till exempel för att rastlokalen är för långt bort?

SVAR: För det första gäller det att lyfta frågan med arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte gör något åt det ska du vända dig till skyddsombudet på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren inte åtgärdar problemet kan skyddsombudet gå vidare till Arbetsmiljöverket. Det kan vara så att myndigheten behöver göra en inspektion.

Personal uppmanas att skriva tillbud, skyddsombud uppmanas att göra 66:a-anmälan. Men är det någon poäng att be dem göra det när de inte ens hinner gå på toaletten?

SVAR: Det är en bra fråga, men det är verktygen vi har och det är vägen framåt. Skyddsombudet har även rätt att ta den tid som krävs för att göra sitt fackliga arbete. 

Hur ofta har jag rätt att besöka toaletten under arbetsdagen?

SVAR: Det finns inget som styr det. Arbetsgivaren ska ju se till att personalen kan ta pauser när det behövs och det är inte reglerat om det ska vara tio gånger eller liknande. Men sedan behöver man ju anpassa sig efter arbetsförhållandena. Om du till exempel är bussförare kan du ju inte gå medan du kör bussen.

* Regeln om 2,5 timmar gäller förare som går på det stora bussbranschavtalet och kör i linjetrafik. Förare som kör beställningstrafik omfattas inte av regeln eftersom de går på ett annat kollektivavtal.