Är de som flytt Ukraina asylsökande?

SVAR: De som bodde i Ukraina innan kriget bröt ut 24 februari och söker skydd i Sverige är inte vanliga asylsökande, utan får utan att prövas som asylärende av Migrationsverket uppehållstillstånd till 4 mars 2023 enligt massflyktsdirektivet.

Vad innebär massflyktsdirektivet?

SVAR: Det infördes 2001 av EU och går att aktivera när många flyr ett land utanför EU. Ministerrådet tog den 3 mars beslut om att de som flyr kriget i Ukraina är massflyktingar. Det ger Migrationsverket möjlighet att ge ett tillfälligt uppehållstillstånd för dem i EU under minst ett år med möjlig­het till förläng­ning i ytter­ligare två år.

Vad är skillnaden på att vara asylsökande eller massflykting?

SVAR: För den som söker asyl prövas rätten till uppehållstillstånd individuellt. Den som vill stanna enligt massflyktsdirektivet får stanna genom att bevisa att den tillhör en grupp som räknas som massflykting. Processen tar ofta bara några dagar, medan asylsökande kan få vänta länge på svar eftersom utredningen kan bli långvarig.

Har de ukrainska flyktingarna rätt att arbeta?

SVAR: Ja, de vuxna har arbetstillstånd när de fått sitt uppehållstillstånd. Det kan ta någon vecka.

Vilka rättigheter har de vuxna ukrainska flyktingar?

 SVAR: De har rätt att arbeta, men inte rätt att lära sig svenska på SFI och har begränsad rätt till sjukvård.

Få ukrainska barn gå i svensk skola?

SVAR: Ja, barnen har precis som asylsökande barn rätt att gå i svensk skola (förskola, grundskola, särskola) För gymnasieelever gäller att den som inte har fyllt 18 år har rätt att börja i gymnasiet.

Har barnen till ukrainska flyktingar rätt att gå i förskola?

SVAR: Ja, de har samma rätt att gå i förskola som barn som är svenska medborgare.

Har ukrainska barn och vuxna flyktingar rätt till sjukvård?

SVAR: Ja och nej. Barn under 18 år har rätt till samma sjukvård som svenska barn. Vuxna har bara rätt till akutvård som inte kan vänta.

Får ukrainska flyktingar gratis boende?

SVAR: Ja, det går att få boende via Migrationsverket på bland annat flyktingförläggning. Men många av de ukrainare som har kommit bor hos privatpersoner som ställer upp ideellt. De kan få ett hyresbidrag på 850 kronor i månaden för en familj eller 350 kronor för en person som bor ensam.

Får personer som flytt Ukraina ekonomisk ersättning från Migrationsverket?

SVAR: Ja, de som kommer kan få en dagpeng om de inte har ett jobb. Den är på högst 71 kronor per dag för vuxna och högst 50 kronor per dag för barn. Ett hyresbidrag finns om de bor på en ort där Migrationsverket inte har bostäder 850 kronor i månaden för en familj eller 350 kronor för en ensamstående person.

Kan socialtjänsten i en kommun betala ut ekonomiskt bistånd till ukrainska flyktingar?

SVAR: Ja, kommunen kan ta bestämma att de betalar ut ekonomiskt bistånd – men det är frivilligt att göra det. Läs om det i Socialtjänstlagen 4 kapitlet 2:a paragrafen.

Får ukrainska flyktingar ett id-kort?

SVAR: Ja, de får ett uppehållstillståndskort från Migrationsverket där det bland annat står att de har rätt att arbeta och hur länge de har rätt att stanna i Sverige.

Källa: Migrationsverket, Regeringen, Skolverket, SKR, Socialtjänstlagen