Den 12 mars körde två bussar från Grästorp till polska gränsen mot Ukraina. Uppdraget var att lämna insamlad nödhjälp där och att ta med flyende personer hem.

Karina Svensson, barnskötare, och Anette Nilsson, rektor.

Kriget i Ukraina

Från Ukraina till Grästorp

Nyheter

– 72 personer valde att kliva på bussarna och redan när de var på väg hit började vårt arbete med att ta emot dem på ett bra sätt. Vi visste ju då sådant som hur gamla barnen var och vilka som ville bo tillsammans, säger hon.

Eniga kommunpolitiker

Redan när de klev av bussen på resecentrum mitt i staden var det klart var de skulle bo och ledningen för skola och barnomsorg hade haft sina första möten om barnomsorg. Att det gick så fort berodde på drivna föreningsmänniskor, eniga kommunpolitiker och kommunens resurser. Gunnel Lundmark är ordförande för föreningen Grästorp för Ukraina som de startade tillsammans.

– Alla partier i fullmäktige har medlemmar i styrelsen.  Dessutom har två personer från Aktiva seniorer och två från Röda korset platser. Vi var alla med och tog emot flyktingar 2015 så vi hade en del erfarenhet, säger hon.

Gunnel Lundmark, ordförande för föreningen Grästorp för Ukraina.
Gunnel Lundmark, ordförande för föreningen Grästorp för Ukraina.

Bland annat insåg man tidigt att det inte fanns något bra hus som skulle kunna bli flyktingboende. Lösningen blev frivillighem – privata hem där det finns plats och möjlighet att ta emot familjer. Alla matchades noga mot familjerna de skulle bo i, berättar Maria Toll.

– Vi tror att det blir bättre integration om det finns barn i samma ålder eller samma intressen.

Föreningsbidrag

Ingen ersättning betalas ut varken från Migrationsverket eller kommunen för mat, hyra och kläder till de som kommit. Däremot kunde bussarna och resorna betalas genom ett politiskt beslut om att ge föreningen Grästorp för Ukraina ett föreningsbidrag. Samarbetet mellan föreningar, företag, kommunbor och kommunen har gjort att mottagandet blivit effektivare och snabbare.

Flyktingar från Ukraina.

Kriget i Ukraina

Det har ukrainska flyktingar rätt till

KA reder ut

– Att många aktörer gick samman gjorde att det blev verklighet fort. Om kommunen hade gjort det här själva hade vi troligen inte haft några flyktingar här än i dag, säger Maria Toll.

Föreningen har varit viktig på många sätt. Bland annat har de hjälpt många som kommit att hitta jobb och eftersom flyktingar inte har rätt till svenskundervisning har de löst det själva, berättar Gunnel Lundmark.

– Vi har startat egna studiecirklar med SFI. Det blir ett sätt för alla att träffas också.