Vad är las?

SVAR: Las är en förkortning som står för Lagen om anställningsskydd. Den stiftades ursprungligen av Olof Palmes regering 1974 men har omarbetats flera gånger under årens lopp. I lagen står det bland annat vilket skydd en anställd har ifrån att bli uppsagd.

Vad innebär det att bli inlasad?

SVAR: Efter två års anställning ska en tidsbegränsad anställning automatiskt övergå i en tillsvidareanställning. Det kallas populärt för att bli ”inlasad”.

Vad innebär det att bli utlasad?

SVAR: Det är ett sätt för arbetsgivaren att exempelvis välja att inte förnya eller erbjuda en ny tidsbegränsad anställning när den ser att den anställde börjar närma sig rätten till en tillsvidareanställning.

Vad är en tillsvidareanställning?

SVAR: En tillsvidareanställning är det som i dagligt tal kallas ”fast jobb”. Det innebär att det inte finns något avtal om när anställningen ska ta slut. En tillsvidareanställning kan ändå ta slut, exempelvis om arbetsgivaren tycker att det råder arbetsbrist. Men då finns i avtalet olika långa uppsägningstider. Man blir alltså inte arbetslös direkt. Tillsvidareanställningar har av tradition varit normen på den svenska arbetsmarknaden och är fortfarande ofta en förutsättning för att exempelvis banker ska erbjuda lån.

Vad är en laslista?

SVAR: En arbetsgivare som har många tillfälligt anställda kan ha en kö, eller en lista, där den som har varit tillfälligt anställd längst står först. Det är alltså den personen som har första tjing på ett fast jobb.

När har jag rätt att bli inlasad?

SVAR: Huvudregeln är att har du varit vikarie i sammanlagt två år under de senaste fem åren så har du rätt att bli inlasad. Sedan finns olika regler i olika kollektivavtal.