Det här betyder beskedet för Kommunals medlemmar

  • Förbundets privatanställda medlemmar får rätt till generösare stöd vid utbildning och stöd för att hitta nytt arbete. Detta ska även gälla för personliga assistenter, visstidsanställda och dem som inte kan fortsätta sitt nuvarande arbete på grund av sjukdom.
  • Överenskommelsen förutsätter bland annat ändringar i las så att visstidsanställda snabbare ska kunna få fast anställning, och att det införs en begränsning för arbetsgivare som vill hyvla, det vill säga sänka någons sysselsättningsgrad och därmed lön.
  • Det kontroversiella från fackens sida har varit att arbetsgivare lättare och billigare ska ha möjlighet att göra sig av med anställda de inte vill behålla.

Vad är skillnaden för anställningstryggheten jämfört med i dag?

Anställningstryggheten i dagens i las och kollektivavtal bygger på att den ska vara ett skydd för att behålla sitt nuvarande arbete. Las kom till som en skyddslagstiftning, framför allt för de äldre.

Den nya anställningstryggheten, som nu även LO ska stå bakom, bygger på att skyddet inte ska gälla för att behålla nuvarande arbete, utan i möjligheten att få ett nytt om så krävs. Det innebär ett avgörande skifte i synen på vad anställningstrygghet innebär.

Varför vill LO säga ja till las-överenskommelsen?

LO sa förra året nej till överenskommelsen som påverkar anställningar, uppsägningar och omställning på hela arbetsmarknaden, även för anställda i kommuner och regioner.

Kommunal och IF Metall anslöt sig senare till las-överenskommelsen tillsammans med Svenskt Näringsliv och PTK.

Skälet till att LO ändrat sig beror på fyra saker, enligt LO:s ordförande Susanna Gideonsson:

1. Villkoren för visstidsanställda förbättras.

2. Villkoren vid hyvling förbättras.

3. Villkoren vid omställning, genom stöd för utbildning och hjälp att hitta nytt arbete, förbättras även för medlemmar i LO-förbund som trots LO:s ja väljer att inte ansluta sig. Dessa medlemmar får samma villkor som staten kan erbjuda anställda i företag som saknar kollektivavtal.

4. LO kan vara med och påverka processen med ett nytt huvudavtal som ska ge en plusmeny vid studier och omställning. Huvudavtalet ska även reglera vad som är sakliga skäl för uppsägning.

Utvecklingen står inte stilla. Dagens överenskommelse kommer därför att behöva justeras och förändras i framtiden. Då vill vi vara med på vagnen och styra den.

Susanna Gideonsson, LO

Den fjärde punkten har haft stor betydelse i LO:s interna diskussioner.

Om LO fortsatt sagt nej hade de inte kunnat vara med och påverka hur arbetsrätten utvecklas i framtiden, som enligt överenskommelsen ska styras av fack och arbetsgivare som skriver på huvudavtalet.

En sådan utveckling skulle kunna leda till att Kommunal och andra LO-förbund tycker att det blir allt mindre viktigt att vara med i LO.

Det är därför inte överraskande att Susanna Gideonsson säger att det är viktigt för LO att vara med för att påverka.

– Utvecklingen står inte stilla. Dagens överenskommelse kommer därför att behöva justeras och förändras i framtiden. Då vill vi vara med på vagnen och styra den, säger hon.

Så här tycker Kommunal om LO:s besked

Förbundet säger i ett pressmeddelande att beskedet från LO är bra.

Kommunals avtalsekreterare Johan Ingelskog säger till Kommunalarbetaren att beskedet gynnar Kommunals medlemmar.

– Våra privatanställda medlemmar kan få ett utökat stöd vid omställning från TSL, den omställningsorganisation LO har tillsammans med Svenskt Näringsliv. Hade LO inte kunnat enas med Svenskt Näringsliv hade det tvingat oss att försöka få omställningsstöd på annat håll.

Johan Ingelskog.
Johan Ingelskog.

Johan Ingelskog menar att det också blir enklare för Kommunal att vara med och påverka framtida omställning och arbetsrätt via LO som nu kommer att vara med som part i det kommande huvudavtalet. Alternativet hade varit att försöka påverka via PTK som Kommunal inte tillhör.

– Ett fortsatt nej hade inneburit ett mycket svagare LO. Det hade blivit en organisation ingen velat talat med, lyssna på eller förhandla med. Att LO nu vill säga ja är ett styrkebesked, säger Johan Ingelskog.

Så här tycker arbetsgivarna

Svenskt Näringslivs vice vd, Mattias Dahl, tycker att det är bra att LO ansluter sig.

– LO hade med tiden blivit mindre och mindre relevant som part i den svenska modellen om de valt att stå utanför las-överenskommelsen, säger han.

Mattias Dahl ser överenskommelsen som en förflyttning till tiden före las som kom till i början av 70-talet.

– Vi har tagit ett stort steg tillbaka, säger han och menar att det är något bra.

Hur påverkar LO:s besked det politiska läget?

Vänsterpartiet kan inte längre för att godkänna Magdalena Andersson som statsminister kräva att beslut om förändringar i las skjuts till efter valet.

Mattias Dahl är nöjd med att det vapnet har vridits ur händerna på Vänsterpartiet.

– Vi har naturligtvis inte träffat den här överenskommelsen med LO för att rädda Magdalena Andersson, den hade vi ändå träffat alla dagar i veckan. Men jag hoppas att vi i framtiden slipper utspel om arbetsrätten från politiska partier. Den frågan ska arbetsgivare och fack äga utan inblandning från partierna.

Susanna Gideonsson förnekar också att det politiska läget påverkade LO-styrelsens beslut.

– Den frågan förekom över huvud taget inte i våra diskussioner.

Detta bekräftas även av andra källor inom LO Kommunalarbetaren talat med.

Vad händer nu?

  • Formellt kommer inte LO att säga ja förrän vid sitt extra representantskapsmöte onsdag kväll nästa vecka. Men de tio förbund som vill säga ja är i förkrossande majoritet. De fyra förbund som fortsatt säger nej är Byggnads, Transport, Seko och Fastighets. Förbund som vill kan ställa sig utanför huvudavtalet, även om LO sagt ja. Det kommer några förbund göra, även bland dem som står bakom att LO säger ja.
  • Ett lagförslag om ny las kommer i början av nästa år. Parterna bakom las-överenskommelsen är med i utformningen av lagförslaget utifrån de synpunkter som har kommit fram från Arbetsdomstolen och andra.
  • Det nya huvudavtalet väntas bli klart nästa höst, efter att riksdagen godkänt förslagen till ny las, omställning och studiestöd.
  • Kommunal fortsätter sina förhandlingar med SKR, Sobona, Fremia och Kyrkan om nya omställningsavtal för att där få samma plusmeny för utbildning och stöd vid omställning som de privat anställda ska få via huvudavtalet i LAS-överenskommelsen.

– Vi hoppas vara klara senast vid årsskiftet, säger Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.