Det började på Svenska rallyt. Rallyföraren och kartläsaren Tina Thörner var på plats och berättade om sitt arbete i motororganisationen Fia. Tillsammans med ett svenskt företag har Fia tagit fram artificiell intelligens som mäter hur olika sätt att köra påverkar risken för trafikolyckor. 

– Man har registrerat hur förare runt om i hela världen kör och vilket samband det har med de olyckor som händer, säger Tina Thörner.

Karlstad kommun blev intresserade av tekniken, och nu har den använts till att konstruera en mobilapp för kommunens hemtjänst (läs mer om appen i faktarutan nedan). Om en undersköterska tappar fokus, kör ryckigt eller pratar mycket i mobilen, registreras det av appen. Den räknar sedan fram hur hög risken är att föraren skulle kunna vara med om en olycka.

Vattennivån var fortfarande hög i bilen efter att räddningstjänsten dragit upp den en bit och fått ut Marilena Stelea.

Bilolyckor i hemtjänsten

Bilolyckor i hemtjänsten ökar

Arbetsmiljö

Hemtjänstpersonalen har fått utbildning med Tina Thörner och i februari samlades de på Karlstad airport för att körträna med rallystjärnan. De fick testa att tvärbromsa, göra undanmanövrar och försöka få bilen att stanna inom en utmärkt zon. Var hastigheten för hög gled bilen utanför.

Plattan i golvet

Utifrån resultaten fick de coaching i att förändra körsättet till nästa runda. Personalen fick också prova att köra lugnt, utan inbromsningar, för att se hur det gav högre poäng i appen. 

– Det var jätteroligt att få leka lite med bilen och testa att trycka ned plattan i golvet, säger Ina Kling, som jobbar med kommunens trygghetslarm i hemtjänsten.

Tina Thörner och Ina Kling.

Hon har varit med i projektet från början och berättar att personalen fått önska vad som ska finnas med i appen, som telefonnummer till bärgare och till bilansvarig på kommunen. 

Appen mäter också hur miljövänligt personalen kör, så kallad ecodrivning. Men för Karlstad kommun är syftet framförallt att ge de anställda en bättre trygghet bakom ratten. Det säger Mikaela Igelström, som är projektansvarig och enhetschef i hemtjänsten. I Karlstad har man inte haft några allvarliga bilolyckor, som hon känner till. 

– Men vi har diskuterat i många år om vi borde ha halkkörning till exempel. För vi ser ju att  det sker olyckor på vägarna. Den här satsningen är jätteviktig för vår personal. 

Så funkar appen

  • Den registrerar hur varje anställd kör. Den som kör ryckigt eller med dåligt fokus får sämre poäng. Appen visar hur hög olycksrisk föraren haft. 
  • Appen mäter också hur miljövänligt föraren har kört. 
  • Föraren kan välja att vara anonyma. Resultaten är till för att varje anställd ska kunna se vad de kan förbättra.
  • I appen finns också telefonnummer till bärgare och till kommunens bilansvarig.
  • Om personalen vill nå sina kollegor eller rapportera skador finns en kontaktlista och en chatt i appen. Foton på skador kan skickas direkt till försäkringsbolaget.

Appen har använts sedan november och tanken är att göra en uppföljning efter ett halvår och se om antalet inrapporterade olyckor har minskat. Resultatet hittills visar att hemtjänstens personal kör bra. De har en lägre procentuell risk än genomsnittliga förare att råka ut för en olycka.

– Vi ser redan i dag att det här har medvetandegjort vår personal om hur de kör. Personal säger själva att de tänker mer på körningen även privat, säger Mikaela Igelström.

Ina Kling och Tina Thörner på körbanan. Bild: Øyvind Lund

Tajt med restider

Undersköterskan Ina Kling säger att det är kul att kunna kolla hur hon kört efter ett arbetspass, och det känns bra att lära sig köra mer miljövänligt. Men hon tror att appen även kan få arbetsgivaren att upptäcka om restiden satts för snävt.

– Hemtjänsten kan ha otroligt tajt med restid mellan sina kunder och kanske kan det här bevisa uppåt att de behöver mer tid i schemat. 

De kör väldigt mycket bil och samtidigt är det stressigt. Då riskerar man att få tunnelseende.

Tina Thörner

Alla i personalen var inte lika positiva i början, berättar hon. Men de flesta tycker det har gett lärdomar. 

– Man tycker ju själv att man kör bra, men sedan ser man att man kanske gasar på lite för mycket och kör ryckigt. 

Kör mycket bil

Karlstad kommun har också lagt in ett tävlingsmoment med priser till den som får bäst körpoäng. En kollega till Ina har redan vunnit ett presentkort på 400 kronor.

Karlstad kommun är först med att försöka förbättra hemtjänstens trafiksäkerhet med hjälp av appen. Men flera andra Värmländska kommuner har visat intresse att följa efter. Tina Thörner, som själv varit nära att stryka med tre gånger under sin karriär, hoppas att fler arbetsgivare satsar på personalen i hemtjänsten.

– De kör väldigt mycket bil och samtidigt är det stressigt. Då riskerar man att få tunnelseende. Är det något jag tycker skulle kombineras med det här så är det mental träning. Du måste ha hundra procent fokus när du kör.