Vid årsskiftet hade Kommunal 514 531 medlemmar. Det är en minskning med 4 987 medlemmar jämfört med år 2020.

För ett år sedan kunde Kommunal redovisa den största medlemsökningen på 36 år. Förbundet växte det året med drygt 16 600 medlemmar.

Tobias Baudin, som då var ordförande i Kommunal, förklarade medlemsökningen med avtalsrörelsen och att förbundet tagit flera strider under pandemin med krav om bättre skyddsutrustning.

Under 2021 har det dock gått lite trögare med medlemsvärvningen.

Färre nya ersätter dem som lämnar

Malin Ragnegård säger att minskningen inte beror på att fler har lämnat förbundet, utan att färre nya har kommit till.

Malin Ragnegård.
Malin Ragnegård.

Varje år är det omkring 40 000-50 000 medlemmar som lämnar på grund av pension, att de byter jobb eller andra orsaker. Minst lika många nya måste värvas för att Kommunal inte ska krympa.

– Det har vi inte lyckats med under 2021. Rapporterna från våra avdelningar och sektioner visar att restriktionerna har begränsat möjligheten till arbetsplatsbesök där en stor del av rekryteringen sker.

Utvecklar digital rekrytering

Malin Ragnegård hoppas att restriktionerna ska kunna tas bort under året och att det åter ska bli möjligt med traditionellt fackligt rekryteringsarbete.

– Men vi försöker samtidigt utveckla digitala träffar och andra metoder för att nå ut till dem vi vill organisera.

Medlemsrekrytering är en viktig fråga för henne.

– Vi behöver värva fler, organisera oss på arbetsplatserna och få fler fackligt förtroendevalda. Det är helt avgörande för vår fackliga kamp och styrka, säger Malin Ragnegård.