Innan upphandlingarna startade inom bussbranschen fick man välja tjänster en gång om året. Tjänsterna var grupperade på liknande tider. Man kunde välja UT, som bara var tidiga tjänster, MELLAN som var mitt på dagen, IN som var sena tjänster och NATT som var just på natten. 

Det fanns även grupper med enbart DELADE tjänster. Sedan fanns blandgrupper, typ två UT och två DELAT. Slutligen fanns DK, dagkommenderade som fick varierade tjänster. Det fanns flera lördags- och söndagslediga grupper och grupper med växlande fridagar.

Man valde efter senioritetsprincipen, där den äldsta medarbetaren valde först. Kanske ville man bara jobba IN men var nyanställd och räckte då kanske bara till MELLAN? Det var då hur som helst bättre med fasta arbetstider än med DK.

Men i dag är det knappt ett 20-tal som kan söka fasta tjänster på dagtid och då ingår alltid DELAT, lika många kan söka NATT. Resten får byta arbetstider dag från dag.

På den gamla goda tiden när kollektivtrafiken bedrevs av landstinget så fanns inga vinstkrav. Privata bussbolag har vinsten som mål.

Hur kunde vi ha det bättre förr? Jo, då var personalens väl och ve mer prioriterat. Om en tjänstegrupp bara var 38 timmar så bråkade man inte om det. Men de privata bussbolagen jagar vinsten före personaltrivseln. 

Det betyder att om en tjänstegrupp bara är på 39 timmar och 58 minuter så förlorar man två minuter i veckan, åtta minuter i månaden. Det går inte för sig. Bäst att inte göra fasta grupper, utan låt förarna byta tjänst varje dag så går vinsten ihop.

På den gamla goda tiden när kollektivtrafiken bedrevs av landstinget så fanns inga vinstkrav. Privata bussbolag har vinsten som mål. Det finns inte så mycket att spara på i kollektivtrafiken, mer än personalen, som får betala vinsterna med sin hälsa?

Har du en halvtimmes resväg till jobbet, så blir det två timmar om dagen som går åt till arbetsresor med delat. Såvida man inte stannar kvar på garaget på sin rast.

Oregelbundna arbetstider är enbart av ondo i allmänhet och för hälsan i synnerhet. Delade tjänster har en ramtid på 12-13 timmar. Lägg därtill restid till och från arbetet. Liksom restid hem och tillbaka på rasten. Med andra ord får en som har DELAT dubbelt så mycket restid som vanliga människor. 

Har du en halvtimmes resväg till jobbet, så blir det två timmar om dagen som går åt till arbetsresor med delat. Såvida man inte stannar kvar på garaget på sin rast. DELAT innebär hur som helst alltid lång tid hemifrån, mer än halva dygnet?

Som lök på laxen kan även nämnas att de ”vanliga” tjänsterna numera är en pina de med. Vad sägs om arbetstider på 10 timmar, med rast får du ett omlopp på över 11 timmar.

Var det inte 1919 som man lagstadgade om åtta timmars arbetsdag? Varför gäller detta inte för bussförare nu mer än 100 år senare?