En stor del av bussförarna i Skåne liksom i övriga landet har delade pass i sina scheman. Pass där den så kallade ramtiden spänner över 13 timmar med en lång paus mitt på dagen. Ofta på annan ort än hemorten.

Ramtid är den tid då arbetspasset börjar respektive slutar och som rymmer pauser, raster och uppehåll.

Nu ser vi dessutom hur arbetsgivaren omtolkar begreppet vilket leder till att ramtiden istället blir en maxarbetstid som innebär att bussföraren kan sitta bakom ratten effektiv tid uppemot tio till tolv timmar. Hur trafiksäkert är det att ha en förare som har så många körtimmar i kroppen?

Ibland ligger det ett uppehåll mitt i ramtiden. Ett uppehåll som inte ger den effektiva vila som föraren skulle behöva eftersom det saknas rum att vila i. Det saknas lugn och ro. Uppehållet är också i kombination med lunchrast.

Hur gör man om man skulle lämnat och hämtat barnen från förskolan? Hur stöttar man sina barn med läxläsning? När ska en umgås med sin partner?

Att köra delat pass innebär oftast att man kör i den absoluta peaktiden, värsta rusningstiden både på morgonen och på kvällen. Det är både stressigt och tröttsamt, körmässigt och passagerarmässigt, med fullastade bussar hela tiden.

När man beräknar arbetstiden utgår man från 40 timmars arbetsvecka men detta är ett snitt beräknat på en tvåmånadersperiod. Det betyder att förarna flera dagar och ibland veckor i sträck lever med de här långa dagarna. Och även om det kommer en mjukare vecka så sitter tröttheten i och blir inte bättre av att arbetstiderna växlar i tid över dygnet.

Att ha och leva ett normalt familjeliv är inte att tänka på. I perioder har man inte ens möjlighet att träffa sin familj. Man går hemifrån när familjen sover och kommer hem när barnen ska gå och lägga sig eller redan ligger i säng.

Hur gör man om man skulle lämnat och hämtat barnen från förskolan?

Hur stöttar man sina barn med läxläsning? När ska en umgås med sin partner?

Enligt utredningar är en trött förare att jämföra med en av alkohol påverkad person i fråga om reaktionstider.

När arbetsveckan närmar sig sitt slut är man mycket trött både mentalt och fysiskt.  

Enligt utredningar är en trött förare att jämföra med en av alkohol påverkad person i fråga om reaktionstider.

Långa ramtider är inte bra för varken bussföraren, säkerheten eller familjen.

Vi i Kommunal avdelning Skåne och företrädare för sektion trafik, teknik, djur, natur kräver att schemana görs om för en hållbar arbetsmiljö för bussförarna och en säker färd för passagerarna.

Manifestationerna mot arbetstiderna hålls på sex olika platser i Skåne mellan klockan 11 och 13 tisdag 16 november. I Kristianstad, Hässleholm, Helsingborg, Trelleborg, Ystad och Malmö.