Är det något som jag går igång på är det orättvisor. Mitt engagemang tar avstamp i den frustration jag känner inför alla de orättvisor som medlemmarna i Kommunal drabbas av på svensk arbetsmarknad. Därför blev jag extremt provocerad av Moderaternas nya grepp för att angripa de mest utsatta, genom sin slogan ”Svårare än så är det faktiskt inte”.

På sin Facebook-sida skildrar Moderaterna sin bild på var den största orättvisan finns genom att skriva: ”Det är inte rättvist att den ena familjen går till jobbet varje dag, medan grannen lever på bidrag och får lika mycket pengar” och då med slogan ”Svårare än så är det faktiskt inte”.

Vill Moderaterna prata orättvisor, så kan jag komma med ett förslag:

”Det är inte rättvist att den ena familjens föräldrar som inte kan jobba hemifrån får löneavdrag varje gång de är sjuka, medan grannes familjs föräldrar som kan jobba hemifrån inte får det. 

Svårare än så är det faktiskt inte, bara jävligt orättvist!”

Karensavdraget är orättvist

Det är tydligt att Moderaterna inte tycker att ett starkt samhälle med en stark välfärd för alla är önskvärt. Med det vill jag säga att en av de största orättvisorna på svensk arbetsmarknad är karensavdraget, som genast borde slopas och det för gott. Det är orättvist för det drabbar i större utsträckning arbetare och därmed Kommunals medlemmar. 

Moderaternas politik är som vanligt orättvis, svårare än så är det inte.

Avdraget är dessutom ett problem som leder till ekonomiska orättvisor för den enskilde och dess familj, såväl som långtgående negativa konsekvenser för arbetsgivarna och samhället i stort. Det borde vara en självklarhet efter det vi lärt oss av pandemin, att ett karensavdrag inte hör hemma i ett välfärdsland som Sverige. 

Men Moderaterna har varit tydliga under pandemin: ”Karensavdrag bör inte slopas permanent, det kostar för mycket”.

Moderaternas politik är som vanligt orättvis, svårare än så är det inte.