– Det är ingen i äldreomsorgens särskilda boenden som vill ha den här schemaförändringen, säger Ethel Henriksson, ordförande Kommunal Umeå.

Den 1 april kortas arbetstiden för nattarbetare i kommuner och regioner. Veckoarbetstiden sänks då till 34,20 timmar i stället för nuvarande 36,20 timmar.

Seger blir försämring

Men Kommunal i Umeå anser att det som var en facklig seger i avtalsförhandlingarna nu riskerar att bli en försämring utifrån de scheman som arbetsgivaren vill införa. Förslaget som Umeå kommun vill genomföra innebär kortare nattpass.

Det ger enligt Kommunal sämre scheman för alla som arbetar på särskilda boenden. Passen kortas från 10 timmar till 9 timmar och 30 minuter. Arbetstidsförkortningen ska användas till resurspass som kan betyda arbete på andra boenden. Kortare arbetspass innebär också fler pass på en schemaperiod.

Ethel Henriksson, Kommunal Umeå.

– Nattarbetarna får inte den återhämtning de behöver, arbetstiden för kvällen förskjuts och de får ensamarbete i slutet av passet när de är som tröttast. Risken för arbetsskador och avvikelser ökar, säger Ethel Henriksson.

Risk för negativ spiral

Riskerna är avsevärda hävdar Kommunal också utifrån de risk- och konsekvensanalyser som gjorts. Kortare nattpass ger både sämre arbetsmiljö och arbetsvillkor, pekar Kommunal på i ett samverkansprotokoll.

– Ingen vill det här, det ger inte den återhämtning som behövs och ordinarie personal lämnar, det blir en negativ spiral och det är svårt att rekrytera nya kollegor. Många är arga och besvikna, delaktigheten i schemaläggningen är enbart en chimär, säger Ethel Henriksson.

Kommunals förslag är nu att beräkningsperioderna för schemat blir längre så att antalet nattpass på så sätt kan minskas.

Tar arbetsmiljölagen till hjälp

Missnöjet är stort. Kommunal har protesterat på Rådhustorget, medlemmarna har mejlat politikerna och Kommunal har haft träffar med politiker från Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet. Ethel Henriksson sitter också som personalrepresentant i äldrenämnden.

– Där hänvisas det till ekonomin om vi ska bemanna upp och få en fri natt, säger Ethel Henriksson.

Ethel Henriksson.

Kortad nattarbetstid

”Lyssna på oss innan ni beslutar om scheman”

Debatt

Samtidigt är alltså Kommunals strategi att driva frågan om kortare nattpass genom att använda arbetsmiljölagen och begära åtgärder enligt den.

– Kortare nattpass leder till en enorm stress, undersköterskor säger upp sig och går till regionen i stället, säger Ethel Henriksson.

Hemtjänsten får färre pass

Arbetstidsförkortningen gäller även hemtjänst och larmverksamheten. Men där kortas inte nattpassen. I stället höjs sysselsättningsgraden och utifrån den sker en anpassning så att nattpassen blir färre. Den ökade kostnaden beräknas till 1,4 miljoner kronor.

– Det är jättebra, där finns det delaktighet och verksamhetschefen har lyssnat. Umeå kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och det är en enorm kompetensbrist, då måste man lyssna till vad medarbetarna vill, säger Ethel Henriksson.

Carin Nilsson, (S), ordförande äldrenämnden i Umeå, förklarar att det får kosta mer att införa arbetstidsförkortningen för hemtjänst och larm.

– Vi klarar inte av att göra på ett annat sätt, med den organisation som vi har, säger Carin Nilsson.

Carin Nilsson (S).

Kritik mot avtalet

Nattpassens längd ser hon som en ekonomisk fråga.

– Jag tycker att det är bra med en arbetstidsförkortning för natten, men problemet är att den inte är finansierad i avtalet, då får vi göra den utifrån den budget vi har, säger Carin Nilsson.

Den avräkning av löneutrymmet som ska ske enligt avtalet bedömer hon inte finansierar kostnaden för arbetstidsförkortningen.

Missnöjet hos Kommunals medlemmar bemöter Carin Nilsson med att det finns olika lösningar som ska anpassas till personalens och verksamheternas behov samt lagar och avtal.

Carin Nilsson delar inte oron för att fler pass kommer leda mindre återhämtning.

– En arbetstidsförkortning ger en bättre arbetsmiljö, säger Carin Nilsson.

Så förändras nattarbetstiden

34 timmar och 20 minuter blir veckoarbetstiden från den 1 april 2022 för de som har ständig natt eller som arbetar natt 80 procent av sin arbetstid.

Nuvarande mått är 36 timmar och 20 minuter.

Detta gäller kommuner och regioner (SKR-avtalet) samt bolag som har avtal med Sobona.

Arbetstidsförkortningen ska betalas med längre löneökningar. Det betyder att 0,3 procent räknas bort från löneutrymmet för att betala sänkningen av arbetstiden för dem som arbetar ständig natt. Detta gäller inte om den kortare nattarbetstiden eller ett ännu lägre heltidsmått redan har införts.